Semestar evidentiraju svi aktivni studenti, osim studenata koji rade ekvivalenciju i apsolvenata.

Evidencija semestra traje od 26.01.2015. do 09.02.2015. godine. (Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.)

Postupak: