Servisi »

Naši projekti »

Partneri »

Dokumenti

Nalog mera

0   Nalog mera po zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici broj 114-614-149/2015-03 od 28. Aprila 2015.


Osnivanje škole

0   Odluka o osnivanju škole

0   Odluka o spajanju škola


Odluke

0   Odluka o utvrđivanju redovnih usluga koje obuhvata naknada za školarinu za jednu školsku godinu studija

0   Odluka o visini školarine za školsku 2015/2016. godinu


Dozvole za rad i uverenje o akreditaciji

0   Prethodna dozvola za rad

0   Dozvola za rad

0   Uverenja


Statut Visoke tehničke škole strukovnih studija

0   Statut

0   Izmene statuta

Akreditovani studijski programi - dokumentacija

0   Elektrotehnika

0   Informatika

0   Mašinstvo

0   Mehatronika

0   Tehnički komunikacioni menadžment

0   Menadžment životne sredine

0   Mehatronika specijalizacija


Pravilnici skole

0   Pravilnik o nabavkama

0   Pravilnik o završnom radu

0   Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta

0   Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava i vrednovanju stranih studijskih programa

0   Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika

0   Pravilnik o izboru u zvanje

0   Pravilnik o radu biblioteke

0   Pravilnik o samovrednovanju

0   Pravilnik o upisu studija

0   Pravilnik o udžbenicima

0   Pravilnik o radu nastavnog veća

0   Pravilnik o ocenjivanju

0   Pravilnik o izboru studenta generacije

0   Pravilnik o studentskom parlamentu

0   Pravilnik o načinu i procedurama realizacije međunarodnih projekata

0   Poslovnik o radu saveta

0   Poslovnik o radu katedre

0   Kodeks profesionalne etike

0   Pravilnik o načinu podrške studentima iz osetljivih grupa

0   Pravilnik o rangiranju studenata za upis

0   Pravilnik o merilima za utvrđenje visine školarine

Diplomiranje

0 Forma završnog rada (srpski template)

0 IEEE-Citation-StyleGuide.pdf

0 Protokol odbrane završnog rada

0 Formular za završni rad

Cenovnici

0   Cenovnik skriptarnice

Vizuelni identitet skole

0   Logo škole (jpg)

0    Jubilarni logo škole (jpg)


Zadaci sa prijemnih ispita

0   Matematika

0   Osnovi računarstva

0   Opšta kultura

Za pregled dokumenata iz ove rubrike neophodan je program Adobe Acrobat Reader.