Servisi »

Naši projekti »

Partneri »

Dokumenti

Nalog mera

0   Nalog mera po zapisniku o izvršenom inspekcijskom nadzoru u Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici broj 114-614-353/2013-03 od 9. Septembra 2013.

Osnivanje škole

0   Odluka o osnivanju škole

0   Odluka o spajanju škola

Dozvole za rad i uverenje o akreditaciji

0   Prethodna dozvola za rad

0   Dozvola za rad

0   Uverenja

Statut Visoke tehničke škole strukovnih studija

0   Statut

0   Izmene statuta

Akreditovani studijski programi - dokumentacija

0   Elektrotehnika

0   Informatika

0   Mašinstvo

0   Mehatronika

0   Tehnički komunikacioni menadžment

0   Mehatronika specijalizacija

Pravilnici skole

0   Pravilnik o završnom radu

0   Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti studenta

0   Pravilnik o priznavanju stranih visokoškolskih isprava i vrednovanju stranih studijskih programa

0   Pravilnik o davanju saglasnosti za rad nastavnika i saradnika

0   Pravilnik o izboru u zvanje

0   Pravilnik o radu biblioteke

0   Pravilnik o samovrednovanju

0   Pravilnik o upisu studija

0   Pravilnik o udžbenicima

0   Pravilnik o radu nastavnog veća

0   Pravilnik o ocenjivanju

0   Pravilnik o izboru studenta generacije

0   Pravilnik o studentskom parlamentu

0   Pravilnik o načinu i procedurama realizacije međunarodnih projekata

0   Poslovnik o radu saveta

0   Poslovnik o radu katedre

0   Kodeks profesionalne etike

Diplomiranje

0 Forma završnog rada (srpski template)

0 Protokol odbrane završnog rada

0 Formular za završni rad

Cenovnici

0   Cenovnik skriptarnice

Vizuelni identitet skole

0   Logo škole (jpg)

0    Jubilarni logo škole (jpg)

Zadaci sa prijemnih ispita

0   Matematika

0   Osnovi računarstva

0   Opšta kultura

Za pregled dokumenata iz ove rubrike neophodan je program Adobe Acrobat Reader.