Servisi »

Naši projekti »

Partneri »

Ekvivalencija

U skladu sa članom 4. stav 1. Pravilnika o uskladjivanju stručnih naziva i ekvivalenciji obrazovanja, odnosno studijskih program (usvojen na sednici Saveta Škole, 27.12.2007. godine), Zahtev za ekvivalenciju ranije stečenih diploma na VTŠ Subotica, kandidati moraju podneti najkasnije 15 dana pre upisa u godinu studija. Napomena: Upisi se završavaju danom početka školske godine, po usvojenom školskom kalendaru.

0   Ekvivalencija predmeta

0   Zahtev