Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

UPIS 2017

Upis studenata na studijske programe osnovnih strukovnih studija i na specijalističke strukovne studije u školskoj 2017/2018. godini

 

Osnovne strukovne studije

Specijalističke strukovne studije

 

OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE

OPŠTI USLOVI UPISA

Pravo na upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija imaju kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju, svih struka-profila.

Nastava se izvodi na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku.

Na prijavi za upis, kandidat može  da izabere do tri studijska programa odnosno  modula prikazanih u gornjoj tabeli, s tim da treba da polaže prijemni ispit koji je utvrđen za određeni studijski program. Prijave će se organizovati u drugoj polovini juna meseca.

 

Kandidati koji konkurišu za upis na studijske programe, odnosno module: 

  • Mašinstvo (moduli: Razvoj proizvoda i Termotehnika) 
  • Elektrotehnika (moduli: Automatika i Elektronika) 
  • Mehatronika 

polažu prijemni ispit iz MATEMATIKE (Organizuje se pripremni kurs za polaganje prijemnog ispita. Raspored pripremnog kursa biće objavljen na sajtu Škole početkom juna meseca).

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program, odnosno module:

  • Informatika (moduli: Tehnička informatika i Internet i elektronsko poslovanje) polažu prijemni ispit iz OSNOVA RAČUNARSTVA (Organizuje se pripremni kurs za polaganje prijemnog ispita. Raspored pripremnog kursa biće objavljen na sajtu Škole početkom juna meseca). 

Kandidati koji konkurišu za upis na studijski program:

  • Tehnički komunikacioni menadžment, 

polažu prijemni ispit iz OPŠTE KULTURE ili OSNOVA RAČUNARSTVA ili MATEMATIKE (po izboru kandidata).

Kandidati su obavezni da na polaganje prijemnog ispita, ponesu ličnu kartu ili pasoš.

Kandidat za upis na studijski program odnosno modul, može osvojiti  najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Za trogodišnje škole, poslednja godina se boduje dva puta. Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Kandidat se može upisati na studijski program odnosno modul u statusu studenta koji se finansira iz budžeta (status budžetskog studenta) ili studenta koji sam finansira studije (status samofinansirajućeg studenta) u zavisnosti od ukupnog broja ostvarenih bodova, mesta na rang listi i broja utvrđenog za upis kandidata. Kandidat se može upisati u statusu budžetskog studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ako osvoji najmanje 51 bod. Kandidat se može upisati u statusu samofinansirajućeg studenta ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata i ako osvoji najmanje 30 bodova.

 

SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE STUDIJE

OPŠTI USLOVI KONKURSA

Nakon završetka osnovnih strukovnih studija studenti imaju mogućnost upisa na specijalističke studije u trajanju od jedne godine (60 ESPB) radi sticanja stručnog zvanja specijalista strukovni inženjer mehatronike.

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim osnovnim strukovnim studijama u Školi, kao i kandidati koji su završili osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije, na srodnim visokoškolskim ustanovama, u trajanju od najmanje tri godine, sa ostvarenih najmanje 180 ESPB bodova.

Redosled kandidata za upis specijalističkih strukovnih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim strukovnim ili osnovnim akademskim studijama i dužine trajanja prethodnih studija.

Sva bliža obaveštenja u vezi sa upisom, biće istaknuta na oglasnoj tabli i sajtu Škole.