Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Potpisan ugovor o stipendiranju studenata i izvođenju stručne prakse

Danas je u prostorijama Škole potpisan ugovor sa kompanijom ICBTech iz Subotice o stipendiranju studenata Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici i izvođenju stručne prakse.

Ovaj ugovor predstavlja još jedan korak ka boljoj saradnji između naše ustanove i lokalnih kompanija. Na ovaj način Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici povećava mogućnost daljeg usavršavanja naših studenata u vidu rada na projektima iz realnog života.