Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Raspored predavanja za specijalističke studije u letnjem semestru

Nastava se održava subotom, sa početkom u 9 časova. Molimo studente da nastavnike sačekaju u auli škole.


dr Laslo Gogolak
Predmet: Projektovanje namenskih mehatronskih sistema
Subota: 18. mart, 25. mart, 22. april
Ukupno 10 časova.

dr Imre Nemedi
Predmet: Nekonvencionalne tehnologije i uređaji
Subota: 1. april, 6,maj, 27. maj
Ukupno 10 časova.

dr Zoran Anišić
Predmet: Menadžment proizvoda
Subota: 8. april, 13. maj, 20. maj
Ukupno 10 časova.