Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Studenti na OTDK konferenciji

Oni će, u tehničkoj sekciji predstaviti svoje radove sa temama: zavisnost prema mobilnim uređajima, odnosno realizacija efi​ka​sne potrošnje električne energije u pametnim kućama sa Arduino i Raspberry uređajima.

Na konferenciji, kao posmatra​či u​čestvuju još četri naša studenta.