Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

VTŠ širi krug saradnika

U grupi saradnika Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici od danas je i  Tehničkog fakultet „Mihajlo Pupin”. Sporazum o naučno-istraživačkoj saradnji su potpisali dekanka fakulteta prof. dr Dragica Radosav i direktor subotičke Visoke tehničke škole strukovnih studija Igor Fürstner.

Najavljena je aktivna saradnja u razmeni znanja i iskustava i unapređenje uspešnosti u ostvarivanju vlastitih vizija. Takođe, predviđen je i zajednički rad i mogućnost obostranog uticaja na profilisanju kadrova koji su neophodni privredi, kao i zajednički rad na razvojnim, razvojno-istraživačkim, inovacionim i drugim projektima i organizovanje stručnih i naučnih skupova i korišćenje stručnih i naučnih časopisa i ostale bibliotečke literature.

Izvor