Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

PRIJAVNI LIST

Potrebno je popuniti sva polja, a nakon toga "kliknuti" na dugme: "Napravi dokument za štampanje". Nakon što odštampate popunjen prijavni list potpišite se, skenirajte i sa ostalim dokumentima pošaljite na email: prijava@vts.su.ac.rs

Lični podaci

Adresa

Podaci o prethodnom školovanju

Opšti uspeh po razredima i na maturskom ispitu - izraziti u decimalama

Prijavljujem se za polaganje prijemnog ispita za upis na sledeće studijske programe

Prilažem sledeća dokumenta

Svedočanstva srednjeg obrazovanja