Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 30702

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
OBRADA ZVUKA I SLIKE (E)
Peter Odri
Prostorija 204
OBRADA ZVUKA I SLIKE (TGY)
Peter Odri
Prostorija 204
TEORIJA ODLUČIVANJA (P)
Zoran Anišić
Prostorija A1
Utorak
ELEKTRONSKO POSLOVANJE (E)
Zlatko Čović
Prostorija A0
OBRADA ZVUKA I SLIKE (LGY)
Peter Odri
Prostorija 304
ELEKTRONSKO POSLOVANJE (LGY)
Zlatko Čović
Prostorija 10
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (E)
Anita Sabo
Prostorija 301
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (LGY)
Anita Sabo
Prostorija 301
Sreda
POSLOVNI NEMAČKI JEZIK (P)
Karmelka Barić
Prostorija 204
POSLOVNI NEMAČKI JEZIK (AV)
Karmelka Barić
Prostorija 204
TEORIJA ODLUČIVANJA (TGY)
Zoltan Pap
Prostorija 1
Četvrtak
MENADŽMENT (E)
Eva Pataki
Prostorija A1
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (E)
Mikloš Pot
Prostorija 301
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LGY)
Mikloš Pot
Prostorija 301
Petak
E-MOBIL APLIKACIJE (E)
Zlatko Čović
Prostorija 10
E-MOBIL APLIKACIJE (LGY)
Zlatko Čović
Prostorija 10