Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 20701

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
ARHITEKTURA RAČUNARA (P)
Tibor Sakal
Prostorija A2
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (P)
Eva Pataki
Prostorija 1
POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE (AV)
Eva Pataki
Prostorija 1
Utorak
INTERNET TEHNOLOGIJE (P)
Zlatko Čović
Prostorija A0
BAZE PODATAKA (P)
Imre Petkovič
Prostorija A1
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (AV)
Čaba Kukli
Prostorija A2
INTERNET TEHNOLOGIJE (LV)
Helena Manojlović
Prostorija 303
Sreda
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (P)
Livia Sedmina
Prostorija A1
Četvrtak
ARHITEKTURA RAČUNARA (LV)
Tibor Sakal
Prostorija 10
Petak
BAZE PODATAKA (LV)
Imre Petkovič
Prostorija 303