Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 21122

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (E)
Peter Odri
Prostorija 204
UPRAVLJAČKA TEHNIKA (E)
Silvester Pletl
Prostorija 10
UPRAVLJAČKA TEHNIKA (TGY)
Silvester Pletl
Prostorija 10
RAČUNARSKE MREŽE (LGY)
Piroška Stanić Molcer
Prostorija 10
RAČUNARSKE MREŽE (E)
Piroška Stanić Molcer
Prostorija A2
ENGLESKI JEZIK 2 (E)
Livia Sedmina
Prostorija A0
Utorak
MARKETING (E)
Eva Pataki
Prostorija A1
DIGITALNA ELEKTRONIKA (E)
Nandor Buranj
Prostorija 204
ENGLESKI JEZIK 2 (TGY)
Čaba Kukli
Prostorija A1
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (TGY)
Čaba Kukli
Prostorija A1
Sreda
STATISTIKA (E)
Zoltan Pap
Prostorija 301
DIGITALNA ELEKTRONIKA (LGY)
Nandor Buranj
Prostorija 204
ELEKTRIČNE MAŠINE 1 (E)
Karolj Nađ
Prostorija 1
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (E)
Livia Sedmina
Prostorija A0
Četvrtak
STATISTIKA (TGY)
Zoltan Pap
Prostorija 301
ELEKTRIČNE MAŠINE 1 (TGY)
Karolj Nađ
Prostorija 1
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (LGY)
Janoš Minich
Prostorija A1
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (TGY)
Janoš Minich
Prostorija A1
ASEMBLERI (E)
Mikloš Pot
Prostorija 301
ASEMBLERI (LGY)
Mikloš Pot
Prostorija 301
Petak