Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Grupa: 30702

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
OBRADA ZVUKA I SLIKE (E)
Peter Odri
Prostorija 204
OBRADA ZVUKA I SLIKE (TGY)
Peter Odri
Prostorija 204
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (LGY)
Mikloš Pot
Prostorija 101
TEORIJA ODLUČIVANJA (P)
Zoran Anišić
Prostorija A1
Utorak
MENADŽMENT (E)
Eva Pataki
Prostorija 1
TEORIJA ODLUČIVANJA (TGY)
Zoltan Pap
Prostorija A2
VEŠTAČKA INTELIGENCIJA (E)
Mikloš Pot
Prostorija 1
Sreda
POSLOVNI NEMAČKI JEZIK (P)
Karmelka Barić
Prostorija 105
POSLOVNI NEMAČKI JEZIK (AV)
Karmelka Barić
Prostorija 105
ELEKTRONSKO POSLOVANJE (E)
Zlatko Čović
Prostorija A0
ELEKTRONSKO POSLOVANJE (LGY)
Zlatko Čović
Prostorija 10
Četvrtak
Petak
E-MOBIL APLIKACIJE (E)
Zlatko Čović
Prostorija 10
E-MOBIL APLIKACIJE (LGY)
Zlatko Čović
Prostorija 10