Servisi »

Naši projekti »

Partneri »

Evidencija semestra

Evidencija semestra se produžava do 12.02.2016. (Nakon ovog termina evidencija semestra je moguća uz doplatu utvrđenu cenovnikom Škole)

05.02.2016.

Uputstvo za evidenciju zimskog semestra

Semestar evidentiraju svi aktivni studenti, osim studenata koji rade ekvivalenciju i apsolvenata.

Evidencija semestra traje od 25.01.2016. do 05.02.2016. godine. (Nakon ovog termina, evidencija semestra je moguća uz doplatu definisanu cenovnikom škole.)

Postupak:

19.01.2016.