Órarend:

dr Nađ Karolj
Predmet: Odabrana poglavlja iz elektrotehnike
Subota od 2. do 7. časa, 15., i 22., i 29. novembar
Subota 10. januar 2. i 3. čas.
Ukupno 20 časova.

dr Šanta Robert i Firstner Igor (dele po pola)
Predmet: Odabrana poglavlja iz mehanike
Petak od 8. do 13. časa, 14., 21., i 28. novembar
Petak 9. januar 6. i 7. čas.
Ukupno 20 časova (10+10).

dr Buranj Nandor
Predmet: Elektronika u mehatronici
Subota od 2. do 7. časa, 6., 13., i 20. decembar
Subota 10. januar 4. i 5. čas.
Ukupno 20 časova.

dr Pletl Silvester
Predmet: Digitalni sistemi upravljanja
Petak od 8. do 13. časa, 12., i 19. decembar, te 9. januar
Petak 16. januar 10. i 11. čas.
Ukupno 20 časova.