Висока техничка школа струковних студија
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences