Висока техничка школа струковних студија
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Наставно Особље

др Игор Фирстнер

Директор

Професор струковних студија

др Златко Човић

Помоћник директора за односе са јавношћу и студентима

Професор струковних студија

др Сања Маравић Чисар

Помоћник директора за наставу

Професор струковних студија

др Ласло Гоголак

Координатор студијског програма, Председник Савета, Члан Савета

Професор струковних студија

др Имре Немеди

Координатор студијског програма

Професор струковних студија

др Роберт Пинтер

Координатор студијског програма

Професор струковних студија

др Силвестер Плетл

Координатор студијског програма

Професор струковних студија

др Тибор Сакал

Координатор студијског програма, Члан Савета

Професор струковних студија

др Ливиа Седмина

Координатор студијског програма, Заменик председника Савета, Координатор за међународну сарадњу

Професор струковних студија

др Пирошка Станић Молцер

Члан Савета, Председник комисије за квалитет

Професор струковних студија

др Золтан Пап

Члан Савета

Професор струковних студија

дипл. инг. Бојан Куљић

Члан Савета

Асистент

др Зоран Анишић

Професор струковних студија

др Филип Бажо

Професор струковних студија

др Мирослав Чавлин

Професор струковних студија

др Тибор Цинклер

Професор струковних студија

др Арпад Хусак

Професор струковних студија

др Золтан Кинчеш

Гостујући професор

др Јанош Миних

Професор струковних студија

др Бела Мухи

Професор струковних студија

др Атила Ретфалви

Професор струковних студија

др Анита Сабо

Професор струковних студија

др Роберт Шанта

Професор струковних студија

др Јожеф Шароши

Гостујући професор

др Вилмош Шимон

Професор струковних студија

др Јанош Шимон

Професор струковних студија

др Гордана Станков

Професор струковних студија

др Клаудиа Вег

Гостујући професор

мр Миклош Пот

Предавач

Кармелка Барић

Наставник страног језика

Чаба Кукли

Наставник страног језика

Даниел Бођо

Сарадник у настави

Моника Фајин

Сарадник у настави

Шандор Нађ

Сарадник у настави

Тамаш Торнаи

Сарадник у настави

Ана Тот Баги

Сарадник у настави