Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Diákparlament

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola Diákparlamentje az Iskola szerve, amely a hallgatók jogait és érdekeit képviseli és védi, valamint mérlegeli a diákok érdekeit szolgáló kérdéseket és tevékenységeket. A Diákparlament feladata, hogy együttműködjön a hallgatói közösséggel, javaslatokat tegyen az intézmény számára, és hatékonyan dolgozzon azok végrehajtásán, valamint folyamatosan törekedjen a diákélet minőségének javítására.

Ahhoz, hogy a diákparlament hatékonyan, a céljainak megfelelően működjön, elengedhetetlen a jó kommunikáció kialakítása a hallgatókkal. A kölcsönös bizalom megőrzése az alapja a közös sikernek ebben a fontos küldetésben.

A Diákparlament elnöke, Pozder Máté

Kapcsolat: E-mail: matepozder10@gmail.com

Instagram: parlament_vts