Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

17. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

FELHÍVÁS

Helyszín: Újvidék, Újvidéki Egyetem, Technológiai Kar (Újvidék, Lázár cár sgt. 1.)
Időpont: 2018. november 23–25.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2018 novemberében

Újvidéken, a Technológiai Karon megrendezi a

17. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferenciát, melynek top-témája a SZÍV.


JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. október 1-ig a www.vmtdk.edu.rs oldalon.


KI JELENTKEZHET?
A VMTDK-ra minden vajdasági egyetemi és főiskolai hallgató és 35 évesnél fiatalabb doktorandusz ill.
kutató jelentkezhet, aki be szeretné mutatni tudományos/művészeti, magyar nyelvű pályamunkáját
(dolgozat, előadás, alkotás stb.), amely önálló tudományos/művészeti kutatásokra épül.

Korlátozott számban tudunk fogadni külföldi egyetemistákat, doktoranduszokat, kutatókat a Kárpát-
medence más régióiból is.

A Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium 2002 óta minden évben megszervezi a Vajdasági Magyar
Tudományos Diákköri Konferenciát (VMTDK) az Újvidéki Egyetem valamelyik karán.
A VMTDK Kárpát-medencei hatókörű, magyar nyelvű tudományos diákköri mozgalom, amelyben évente
mintegy 150 hallgató vesz részt új kutatási eredményeivel. (2002, 1. VMTDK, Szabadka, 56 résztvevő;
2003, 2. VMTDK, Újvidék, 76 résztvevő; 2004, 3. VMTDK, Zenta, 82 résztvevő; 2005, 4. VMTDK, Szabadka,
98 résztvevő ; 2006, 5. VMTDK, Újvidék, 97 résztvevő; 2007, 6. VMTDK, Újvidék, 82 résztvevő; 2008, 7.
VMTDK, Újvidék, 104 résztvevő; 2009, 8. VMTDK, Szabadka, 110 résztvevő; 2010, 9. VMTDK, Újvidék,
150 résztvevő, 2011, 10. VMTDK, Újvidék, 153 résztvevő, 11. VMTDK, Szabadka, 188 résztvevő, 12.
VMTDK, Újvidék, 146 résztvevő, 13. VMTDK, Újvidék, 135 résztvevő, 14. VMTDK, Szabadka, 164
résztvevő, 15. VMTDK, Újvidék, 152 résztvevő, 16. VMTDK, Újvidék, 134).


A VMTDK célja:
• magyar nyelvű, Kárpát-medencei hatókörű, tudományos-művészeti fórumot teremteni az Újvidéki
Egyetem hallgatói számára
• a magyar nyelv közéleti színtereinek bővítése a vajdasági felsőoktatásban és tudományosságban
• az Újvidéki Egyetemnek mint többnyelvű egyetemi modellnek a fejlesztése
• a vajdasági magyar elitképzés tervszerűsítése
• a tudományos igényű, innovatív, értékteremtő tevékenység ösztönzése a felsőoktatásban
• a vajdasági magyar közösség iskolázottsági szinjének növelése, képzési és önképzési lehetőségeinek bővítése
• a fiatal szakemberek társadalmi érvényesülésének, a minőségvédelem biztosításának elősegítése
• a vajdasági magyar tudományos és művészeti közélet fellendítése
• a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára a magyarországi
Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezési jelölések biztosítása a VMTDK
tudományos bizottsága által.


A VMTDK szekciói felölelik a tudományok és művészetek minden területét.
A konferencia nemzetközi, közép-európai jellegű, a Kárpát-medence minden régiójából érkeznek résztvevők.
A tanácskozás nyelve magyar. A rendezvény a magyar szaknyelv igényes használatára, közéleti
gyakorlására ösztönöz.
A konferenciára megjelenik a rezümékötet.


SZEKCIÓELSŐ DÍJ
A VMTDK nem versenyjellegű, de a nemzetközi tudományos bizottság kihirdeti a szekcióelsőket két
kategóriában:
1. egyetemi hallgatói, mesterképzős
2. doktoranduszi és fiatal kutatói kategória (35 éves korig).
A szekcióelső díjakat a külföldi résztvevők is elnyerhetik.


TOP TÉMA
A VMTDK minden évben meghirdeti a konferencia központi témáját, amely természetesen nem kötelező
érvényű. A korábbi top-témák: Duna, kristály, gömb, tükör, fa, fény, háló, tenger.
A 17. VMTDK top-témája a SZÍV!


KRISTÁLYGÖMB DÍJ
A kuratórium a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos ill. művészeti eredmények
alapján odaítéli a Kristálygömb Díjat, amelynek eddigi nyertesei dr. Samu János Vilmos, dr. Simon Vilmos,
mgr. Lázár Tibor, dr. Telek Tamás, dr. Holló Berta, Beke Ottó, dr. Novák Anikó, dr. Kiss Ferenc, Beretka
Sándor, dr. Harmathy Norbert, Pápista Zsolt, Lendák-Kabók Karolina.


OTDK-KVALIFIKÁCIÓ
A VMTDK egyúttal a vajdasági felsőoktatási intézményekbe járó alap- és mesterképzős hallgatók számára
a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferenciára (OTDK) történő nevezések kvalifikációs
lépcsője, a VMTDK tudományos bizottsága javaslatai alapján lehet a dolgozatokat benevezni a
kétévenként megszervezett OTDK-ra (http://www.otdk.hu/).


KERETPROGRAM:
• REKTORÁTUS:
A 17. VMTDK programja 2018. november 23-án, pénteken kezdődik az Újvidéki Egyetem Rektorátusán a
művészeti produkciókkal.
• TECHNOLÓGIAI KAR:
November 24-én, szombaton délelőtt az Újvidéki Egyetem Technológiai Kara amfiteátrumában az
ünnepi megnyitót követően kerül sor a plenáris tanár- és diákelőadásokra. Délután párhuzamos
szekciókban a Technológiai Kar termeiben zajlanak a tudományos szekcióülések.
18.30–19.30 Tudományos-mentori értekezlet a Technológiai Kar tanácstermében.
19.30–20.30 Konferenciakiértékelés és a Kristálygömb Díj átadása a Technológiai Kar amfiteátrumában.
21.00–01.00 TDK-buli.
• TUDÓSKLUB (VMFK):
2018. november 25-én, vasárnap 12.00–16.00 között szervezői kerekasztal.

BENEVEZÉSI SZABÁLYOK
A VMTDK-ra minden 35 éven aluli, itthon vagy Magyarországon tanuló vajdasági egyetemi hallgató,
főiskolás, doktorandusz és kutató jelentkezhet olyan tudományos/művészeti tevékenységet
dokumentáló, magyar nyelvű pályamunkával (dolgozat, művészeti előadás/alkotás stb.), amely önálló
tudományos/művészeti kutatásokra épül.
Korlátozott számban tudunk fogadni külföldi egyetemistákat, doktoranduszokat, 35 éven aluli kutatókat
(kb. 50-et) a Kárpát-medence más régióiból (Magyarország, Románia, Szlovákia, Kárpátalja, Horvátország)
is.
A konferencia szekciói:
1. élő természettudományok
2. élettelen természettudományok
3. műszaki tudományok
4. társadalomtudományok
5. humán tudományok
6. művészetek


A benevezés feltételei:
REGISZTRÁCIÓ
• Regisztrálj a www.vmtdk.edu.rs honlapon a 17. VMTDK Jelentkezők rovatában! (Társszerzőség
esetében minden résztvevő külön regisztráljon!).
REZÜMÉK
• REZÜMÉ: Készíts féloldalas, kulcsszavakkal ellátott magyar és angol nyelvű REZÜMÉT a honlapon
megadott REZÜMÉMINTA szerint. A rezüméket mentorod is nézze át!
Kötelező megadni a hallgató teljes nevét, felsőoktatási intézményét és évfolyamát, a mentor nevét és
munkahelyét, a kutatás témáját, korpuszát, célját, módszereit, várt és elért eredményeit, a
következtetéseket.
• A rezümé önálló, plágiumtól mentes munka összefoglalója kell, hogy legyen, melyet a szerző más
konferencián nem mutatott be.
• A magyar és angol nyelvű rezüméket egy Microsoft Word fájlban töltsd fel a profilodra
(www.vmtdk.edu.rs)!
(A fájl elnevezése: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_REZ, pl.: BOGNAR_ISTVAN_REZ)
• Ha valaki két dolgozattal lép fel, jelölje a rezümét 1-es és 2-es számokkal - pl.:
BOGNAR_ISTVAN_REZ1.)HATÁRIDŐ: 2018. október 1.
• Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csakis a szabályszerűen megírt, elnevezett és határidőn belül
feltöltött rezüméket fogadjuk el!
• Október 1–10. között a tudományos bizottság teszi meg módosítási javaslatait. Oklevelet és
konferenciacsomagot kizárólag azok a hallgatók kapnak, akik részt vettek a VMTDK-án és előadták
munkájukat!


DOLGOZAT
A TDK-dolgozatot október 31-ig kell feltölteni a honlapon (www.vmtdk.edu.rs) kialakított profilodon -
Word fájlként. Csakis azok a pályázók kapnak két szakmai recenziót, akik ezt a határidőt betartják.
• A dolgozatban plagizálni tilos, kérjük gondosan hivatkozz, tedd ki az idézőjeleket, pontosan jelöld meg,
ha mások gondolataival élsz a dolgozatban! A hallgató és mentora vállalják a munka gondos ellenőrzését
és hitelességét.
• A dolgozat eredeti, más helyen nem megjelentetett munka kell, hogy legyen
(Fájlnév: VEZETÉKNÉV_KERESZTNÉV_DOL, pl.: BOGNAR_ISTVAN_DOL).

FELKÉSZÜLÉS A KONFERENCIÁRA
PREZENTÁCIÓ: Szóbeli prezentációd 12 perces legyen, amit majd 3 perces vita követ.
SZÁLLÁS-ÉTKEZTETÉS
Szállásról önállóan kell gondoskodnod.
Szombaton ebédet és vacsorát biztosítunk.
Cím:
Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium
21000 Novi Sad/Újvidék
Vojvode Mišića 1.
+381-(0)63-88-26-36-8
E-mail: vamafelkol@gmail.com
Honlap: www.vmtdk.edu.rs