Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Elektrotechnika - Automatika

A tanulmányi program leírása

 • Az elektrotechnika tanulmányi program oktatása a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán 6 félévben (szemeszterben) történik
 • A halgatók négyéves illetve hároméves befejezett középiskola után tudnak beíratkozni. Felvételizni matematikából kell. A felvteli után kialakuló rangsort a közpiskolai tanulmányi eredmény ( max. 40 pont) és felvételi vizsgán mutatott teljesítmény (max. 60 pont) alapján állítjuk össze. A költségvetés terhére csak 51 pontnál jobb teljesítménnyel lehet beíratkozni.
 • Az elektro szakirány villamos és számítástechnikai mérnökök oktatását tűzte ki célul az ipar számára. A halgatóinkat kiképezzük: az emberek közötti komunikációra, munkaszervezésre, az elektrotechnika területén használt a dokumentáció karbantartására és elkészítésére, anyag és alkatrészek beszerzésére, munkálatok kivitelezésére, a berendezések és gépek karbantartására, hibakeresésre és hibák elhárítására, a termelési folyamat vezetésére. A program része a termelési költségek felügyelete, az energiatakarékosság, a minőségellenőrzés, munkavédelem, törvényes előírások betartása, kereskedelem. Komunikáció az ember és a gép között, közbeszerzések, tenderek pályázatok, projektek vezetése, stb.
 • Az elektrotechnika modul előadásokból, táblagyakorlatokból, laboratóriumi gyakorlatokból és tanulmányok folyamán elvégzett szakmai gyakorlatból áll.
 • Vannak kötelező és választható tantárgyak (A választhatósági koeficiens 27%). A szaktantárgyak a program 80% teszik ki.

Miből áll a képzés?

 • Vannak általános, szakmai és alkalmazott-szakmai tantárgyak. Szemeszterenként átlagban 6.
 • A mérnökképzésben a matematika fontos szerepet kap, emellett a halgatók meg kell hogy ismerjék a számítógépet, nyelveket kell hogy beszéljenek. A villamos modul keretében a halgatók villamosságtant, elektronikát, robotikát jelfeldolgozást, fizikát, informatikát, PLC berendezések, mikrokontrolerek programozását, programnyelvet, német, angol, szükség esetén szerb nyelvet stb. tanulnak. Dolgozni fognak a villamos mérések laboratóriumban, az elektronika, robotika és számítástechnika laboratóriumban, megtanulják az FPGA programozás alapjait stb.

A hagatók által megszerezhető képesítések?

 • A végzett halgatók betekintést nyernek az analóg és digitalis elektronikus áramkörökbe (standard blokkok, alapfogalmak, hardwer), képesek lesznek megtervezni és megvalósítani analóg és digitalis elektronikus áramköröket. Képesek lesznek az elektronikában használatos softwer eszközök használatára (Altium, Eagle, sémarajzolás, PCB, net listák, hibakeresés), FPGA tervezés (Verilog, VHDL, fejlesztési környezet használata).
 • Képesek lesznek nyomtatott áramkörök kézi és gépi összerakására, azok beüzemelésére, tesztelésére, kivizsgálására és hibakeresésre. Megtanuljá mikrokontrolerek programozását (C programnyelv, assembler, fejlesztő eszközök használata).
 • Megtanulják a digitalis és analóg jelfeldolgozást, a telekomunikáció alapjait és az adatátvitelt.
 • Emellett megismerkednek a villamos és elektronikus mérőműszerekkel, azok használatával (multiméterek, RLC méterek, osszcilloszkóp,, wattméterek, a pontos mérésekhez szükséges feltételekkel valamint a gyanús eredmények kiszűrésével). Ezek alapján ki tudnak alakítani akviziciós rendszereket, automata mérő és adatgyüjtő renszereket. Képesek lesznek összehangolni az érzékelő és beavatkozó elemeket a vezérlőrendszerrel
 • Megismerkednek a számítógépek installálásának és karbantartásának alapjaival.
 • Szerszámismeret, laboratóriumok, munkaállomások felszerelése az iparban intézményekben. Megismerkednek a villamos anyagok választékával (vezetők, szigetelők, félvezetők főbb jellemző, a szabványok). Ismerik az elektronikus komponenseket (passzív, aktív és elektromechanikus komponensek, azok kiválasztása, tesztelélse és a katalógusokban való tájékozódás). Képesek tájékozódni és felkutatni a technika pillanatnyi állását (használni az internetet, nyomtatott irodalmat és különböző internet fórumokat).
 • Megszerzik a robotok programozásának és felügyeletének képességét. Képesek lesznek megvalósítani és megtervezni vezérlőpultokat, szekrényeket. Megtanulják a PLC berendezések (CNC gépek) programozását
 • Megismerkednek a frekvenciaváltókkal, azok programozásával, miáltal szabályozott elektromotoros hajtásokat hoznak létre a folyamatvezérlésben. Megismerkednek a szabályzókörökkel (PID, Fuzzy...), azok tervezésével és beszabályozásával.
 • Alapvető ismereteket szereznek a vállalkozások terén: vállalatalapítás, üzleti tervek, bankok, reklámozás, adók, termelés költségeinek számítása, ISO szabványok, dokumentációk karbantartása.

Hol helyezkedhetnek el a végzett halgatók?

 • A jövendő mérnökei elsődlegesen az iparban tudnak elhelyezkedni: elektromos és elektronikus berendezéseket gyártó és karbantartó vállalatoknál, ezen berendezéseket leszállító ás beépítő vállalatoknál, a kereskedelemben.
 • Számos halgatónk külföldi cégeknél helyezkedett el, de dolgoznak termelő egységekben, a kereskedelemben, vállalkozóknál vagy néhányan maguk is vállalkozók lettek

Még egy információ

 • A villamos mérnökök a termelőipar nélkülözhetetlen tagjai. A környékünkön lassan ujjáéledő ipari termelés nehezen képzelhető el villamos mérnökök nélkül.

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 60

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 0

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Diszkrét matematika 5 30 30 0
1 Elektrotechnika 1 6 45 45 0
1 Fizika 1 6 30 15 15
1 Management 4 30 0 0
1 Számítástechnikai alapismeretek 6 30 15 15
2 Digitális technika 5 30 30 0
2 Elektrotechnika 2 7 45 45 0
2 Fizika 2 6 30 15 15
2 Matematikai analízis 6 30 30 0
2 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0
2 Számítógépes laboratórium 3 0 15 30

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 40

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 20

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Villamos mérések 5 30 15 15
3 Analóg elektronika 5 30 15 15
3 Számítógépek architektúrája 6 30 0 30
3 Jelek és rendszerek 5 30 15 0
3 Angol nyelv 1 5 30 30 0
3 Internet technológiák 6 30 0 30
3 Numerikus matematika 5 30 15 15
3 Műszaki kommunikációs angol nyelv 6 30 30 0
4 Assembly 3 15 0 15
4 Villamos gépek 1 5 30 15 15
4 Számítógépes hálózatok 6 30 0 30
4 Irányítástechnika 5 30 15 0
4 Digitális elektronika 5 30 0 30
4 Digitális jelfeldolgozás 6 30 15 30
4 Angol nyelv 2 5 30 30 0
4 Marketing 3 30 0 0
4 Objektum-orientált programozás 7 30 15 30
4 Üzleti angol nyelv 6 30 30 0
4 Statisztika 3 30 15 0

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 43

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 17

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 Villamos gépek 2 5 30 15 15
5 Ipari informatika 4 15 0 30
5 Robotika 5 30 0 30
5 Folyamatirányítás 6 30 15 30
5 Objektum orientált programozás 3 6 30 0 30
5 Számítógépes hálózatok adminisztrálása 6 30 0 30
5 e-mobil aplikaciók 4 15 0 30
5 Mikrovezérlők 4 15 0 30
5 Üzleti német nyelv 6 30 30 0
5 Telekommunikációs rendszerek 5 30 30 0
5 Mesterséges intelligencia 5 30 0 30
6 Szenzorok és aktuátorok 3 30 15 15
6 Szakmai gyakorlat 3 0 0 45
6 Szakdolgozat 12 0 0 180
6 Villamoshajtások 5 30 15 15
6 Villamossági projektum 2 0 30 0
6 Mérnöki matematika 4 30 30 0
6 Karbantartás 3 30 0 0
6 Animációk 5 30 0 30
6 Német nyelv 5 30 30 0