Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Informatika

  • Általános kompetenciák: A végzett hallgatók megfelelő tudással és készségekkel fognak rendelkezni, hogy az információs technológiák területén felmerülő gyakorlati problémákat kezeljék és megoldják. Tanulmányaik során megfelelő tudásanyagra tesznek szert, hogy tanulmányaik befejeztével zökkenőmentesen bekapcsolódjanak olyan cégek munkájába, ahol napi szinten szükséges az számítástechnikai szaktudás. A végzett hallgatók készségei közé tartozik a számítógépes projektumok tervezése, a multimédia tartalmak létrehozása, jártasság a modern információs és kommunikációs technológiákban (IKT), illetve az a készség, hogy egy adott rendszer vagy alkalmazás fejlesztéséhez a legmegfelelőbb hardvert és szoftvert kiválasszák és döntésüket szakmailag megindokolják.
  • Tantárgy-specifikus kompetenciák: A szak-specifikus kompetenciák között szerepel, hogy átlátják és megértik a hardver, szoftver és számítógépes hálózatok működését, járatosok a programozási nyelvek használatában, adatbázisok tervezésében, problémaelemzésben, illetve a megfelelő algoritmusok segítségévél történő problémamegoldásban. A diplomásoknak megvan a megfelelő szaktudásuk arra, hogy tudják kezelni az elméleti modell és a megvalósítás között felmerülő különbségeket, számítógépes hálózatokat tervezni, biztonsági technológiákat alkalmazni különböző szoftver és hardver rendszerekben és hálózatokban, kliens/szerver alkalmazásokat fejleszteni, web szerverek beállítani, valamint mobil, web illetve desktop alkalmazásokat fejleszteni és tesztelni. Ezek mellett a készségek sorába tartozik a multimédia elemek létrehozása, videók és animáció feldolgozása, a kép- és hangfeldolgozás, valamint az adatbázisok tervezése, kialakítása és karbantartása.
  • A hallgatók a hároméves képzést követően felkészültek az információs technológiák és számítástechnika fejlesztésével kapcsolatos feladatok önálló megoldására, saját számítógépes ismereteik átadására, csapatmunkára, valamint kisebb létszámú csapat vezetésére, az etika és szakmai felelőség ismeretében.
  • Szakmai végzettség: Információs technológiák és rendszerek mérnöke

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 60

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 0

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Applikációs szoftver 6 30 30 0
1 Mérnöki fizika 1 6 30 30 0
1 Marketing és PR 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Bevezető a számítástechnikába 6 30 30 0
2 Algoritmusok és adatstruktúrák 6 30 30 0
2 Digitális technika 6 30 30 0
2 Angol nyelv 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0
2 Operációs rendszerek 6 30 30 0

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 0

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 60

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Számítógépek architektúrája 6 30 30 0
3 Adatbázisok 6 30 30 0
3 Internetes technológiák 6 30 30 0
3 Mikrovezérlők 6 30 30 0
3 Objektum-orientált programozás 6 30 30 0
3 Software engineering 6 30 15 15
4 Multimédia rendszerek 6 30 30 0
4 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0
4 Mobil eszközök programozása 6 30 15 15
4 Számítógépes hálózatok 6 30 15 15
4 Statisztika 6 30 30 0
4 Web programozás 6 30 30 0

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 18

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 42

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 Számítógépes hálózatok adminisztrálása 6 30 15 15
5 Agilis megközelítés a szoftverrendszerek fejlesztéséhez 6 30 30 0
5 Információs technológiák integrálása 6 30 30 0
5 Integrált termékfejlesztés 6 30 30 0
5 Integrált web rendszerek 6 30 30 0
5 Haladó web programozás 6 30 30 0
5 Üzleti döntéshozatal 6 30 30 0
5 Felhasználói interface fejlesztése 6 30 30 0
6 Német nyelv 4 30 30 0
6 Project 2 30 30 0
6 Szakmai gyakorlat 2 0 0 90
6 Műszaki angol nyelv 4 30 30 0
6 Szakdolgozat 6 0 0 180
6 Számítógépes animáció 6 30 15 15
6 Projektmenedzsment 6 30 15 15
6 Beágyazott rendszerek 6 30 30 0
6 Mesterséges intelligencia 6 30 15 15