Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Cenovnik 2023/2024

Cenovnik 2022/2023

Usluga Cena Opis
Prijava ispita za studente koji se finansiraju iz budžeta 300.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Prijava ispita za samofinansirajuće studente, odnosno za evidentirane apsolvente ako ispit polažu 1., 2., ili 3. put 600.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Prijava ispita za evidentirane apsolvente za polaganje ispita pred Komisijom, posle tri neuspela polaganja 1400.00 Nije aktivno elektronski
Naknadno prijavljivanje ispita (dodatno uz troškove prijave ispita) 1400.00 Način uplate je isti kao za prijavu ispita
Evidencija pohađanja semestra 1000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Ispisnica iz škole 2500.00 Nije aktivno elektronski
Izdavanje uverenja 100.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Uverenje o položenim ispitima za priznavanje ispita (aktivni studenti) 1200.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Uverenje o položenim ispitima za priznavanje ispita (pasivni studenti) 3600.00 Nije aktivno elektronski
Priznavanje ispita drugih visokoškolskih ustanova 2200.00 Nije aktivno elektronski
Priznavanje ispita položenih po prethodnim planovima VTŠ 1650.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi diplomskog ispita i izdavanja diplome - raniji studijski programi 3500.00 Diploma po starom - Nije aktivno elektronski
Troškovi izdavanja duplikata diplome 9000.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi izdavanja duplikata indeksa 3600.00 Nije aktivno elektronski
Administrativni troškovi upisa u školsku godinu za sve studente 8500.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za studente koji se finansiraju iz budžeta (osnovne strukovne studije) 0.00 -
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - osnovne strukovne studije 75000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) - osnovne strukovne studije 87000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - osnovne strukovne studije 1250.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu bez popusta (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija - uplata 50% iznosa prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% iznosa prilikom evidencije zimskog semestra) - osnovne strukovne studije 1450.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Evidentiranje apsolvenata (uplata do 01.12. tekuće godine) 19000.00 Nije aktivno elektronski
Priznavanje stranih visokoškolskih isprava 48000.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi pripremnog kursa iz matematike 5000.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi pripremnog kursa iz informatike 5000.00 Nije aktivno elektronski
Administrativni troškovi polaganja prijemnog ispita 5000.00 Nije aktivno elektronski
Prijava ispita u komisijskom ispitnom roku za sve kategorije studenata 3000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi završnog ispita i izdavanja diplome - akreditovani studijski programi 12000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Godišnja školarina za studente strance 0.00 2400 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti
ESPB za strane studente 0.00 40 USD u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi izdavanja diplome i dodatka diplome za specijalisticke strukovne studije 12000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Zahtev za naknadnom evidencijom semestra (dodatno uz troškove evidencije semestra) 2000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - master 2250.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu bez popusta (predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) - master 2500.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - master strukovne studije 135000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) - master strukovne studije 150000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate

NAPOMENA: Ukoliko se student koji se prvi put upisao u prvu godinu školske 2022/2023. godine (OSS i MSS) ispiše do početka školske 2022/2023. godine, vraća mu se 50% od ukupno uplaćenog iznosa na ime školarine, uz predhodno podnetu molbu.

Cenovnik 2021/2022

Usluga Cena Opis
Prijava ispita za studente koji se finansiraju iz budžeta 300.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Prijava ispita za samofinansirajuće studente, odnosno za evidentirane apsolvente ako ispit polažu 1., 2., ili 3. put 600.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Prijava ispita za evidentirane apsolvente za polaganje ispita pred Komisijom, posle tri neuspela polaganja 1400.00 Nije aktivno elektronski
Naknadno prijavljivanje ispita (dodatno uz troškove prijave ispita) 1400.00 Način uplate je isti kao za prijavu ispita
Evidencija pohađanja semestra 1000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Ispisnica iz škole 2500.00 Nije aktivno elektronski
Izdavanje uverenja 100.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Uverenje o položenim ispitima za priznavanje ispita (aktivni studenti) 1200.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Uverenje o položenim ispitima za priznavanje ispita (pasivni studenti) 3600.00 Nije aktivno elektronski
Priznavanje ispita drugih visokoškolskih ustanova 2200.00 Nije aktivno elektronski
Priznavanje ispita položenih po prethodnim planovima VTŠ 1650.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi diplomskog ispita i izdavanja diplome - raniji studijski programi 3500.00 Diploma po starom - Nije aktivno elektronski
Troškovi izdavanja duplikata diplome 9000.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi izdavanja duplikata indeksa 3600.00 Nije aktivno elektronski
Administrativni troškovi upisa u školsku godinu za sve studente 8500.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za studente koji se finansiraju iz budžeta (osnovne strukovne studije) 0.00 -
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente uz popust od 15.39% (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - osnovne strukovne studije 66000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi godišnje školarine za samofinansirajuće studente bez popusta (uplata 50% školarine prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% školarine prilikom evidencije zimskog semestra) - osnovne strukovne studije 78000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) uz popust od 15.39% (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - osnovne strukovne studije 1100.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu bez popusta (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija - uplata 50% iznosa prilikom upisa školske godine, odnosno uplata 50% iznosa prilikom evidencije zimskog semestra) - osnovne strukovne studije 1300.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Evidentiranje apsolvenata (uplata do 01.12. tekuće godine) 19000.00 Nije aktivno elektronski
Priznavanje stranih visokoškolskih isprava 48000.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi pripremnog kursa iz matematike 4000.00 Nije aktivno elektronski
Troškovi pripremnog kursa iz informatike 4000.00 Nije aktivno elektronski
Administrativni troškovi polaganja prijemnog ispita 4000.00 Nije aktivno elektronski
Prijava ispita u komisijskom ispitnom roku za sve kategorije studenata 3000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi završnog ispita i izdavanja diplome - akreditovani studijski programi 12000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Godišnja školarina za studente strance 0.00 2400 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti
ESPB za strane studente 0.00 40 USD u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi izdavanja diplome i dodatka diplome za specijalisticke strukovne studije 12000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Zahtev za naknadnom evidencijom semestra (dodatno uz troškove evidencije semestra) 2000.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu (Predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) uz popust (uplata u celosti prilikom upisa školske godine) - master 2250.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate
Troškovi prenetih ESPB u sledeću školsku godinu bez popusta (predmeti koji se upisuju iz prethodnih godina studija) - master 2500.00 Način uplate definisan u tab-u Uplate