Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Studentski parlament

Studentski parlament Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici je organ Škole koji zastupa i štiti prava i interese svih studenata i razmatra pitanja i aktivnosti u interesu studenata. Parlament ima zadatak da sarađuje sa studentskom zajednicom, iznosi zahteve i predloge ustanovi i radi na efikasnoj implementaciji istih, kao i da konstantno radi na podizanju kvaliteta studentskog života.

Da bi studentski parlament efikasno delovao u skladu sa svojom svrhom, ključno je uspostaviti dobru komunikaciju sa studentima. Očuvanje međusobnog poverenja predstavlja temelj za postizanje zajedničkih uspeha u ovoj važnoj misiji.

Predsednik Studentskog parlamenta Mate Pozder

Kontakt podaci: matepozder10@gmail.com

Instagram: parlament_vts