Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Dokumenti

Vizuelni identitet Škole
Zadaci sa prijemnih ispita
Opšta akta Škole