Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Predlog vrednovanja državne mature, odnosno učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja studenata za upis na studije

Kako predviđa Ministarstvo prosvete prva državna matura će se polagati šk. 2023/2024 godine. Visoka tehnička škola strukovnih studija obaveštava sve buduće studente o predlogu načina vrednovanja državne mature, odnosno učeničkih postignuća u srednjem obrazovanju za potrebe rangiranja kandidata za upis na osnovne strukovne studije. Način vrednovanja dat je u prilogu po svakom akreditovanom studijskom programu Škole:

Naziv studijskog programa  
Elektrotehnika preuzmi
Informatika preuzmi
Inženjerski menadžment preuzmi
Mašinstvo preuzmi
Mehatronika preuzmi