Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Mechatronika

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 36

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 24

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Digitális irányító rendszerek 6 30 0 30
1 Elektronika a mechatronikában 6 30 0 30
1 Műszaki kommunikációs angol nyelv 6 30 30 0
1 Összetett szerkezetek 6 30 30 0
1 Kiemelt fejezetek elektrotechnikából 6 30 30 0
1 Kiemelt fejezetek mechanikából 6 30 0 30
1 Üzleti etika és kommunikáció 6 30 30 0
2 Különleges technológiák és berendezések 6 30 0 30
2 Spec. project 1 6 0 0 90
2 Beágyazott robotika 6 30 0 30
2 Mérnöki matematika 4 30 30 0
2 Termék-management 6 30 15 0
2 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0
2 Célirányos mechatronikai rendszerek tervezése 6 30 0 30