Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Mehatronika

  • Mehatronika je interdisciplinarno naučno područje, koje nudi rešenje za probleme inženjera 21 veka.Informatika se munjevitom brzinom razvijala u prošlom veku , a to je rezultiralo da su se pojavile mašine sa visokim stepenom inteligencije. Ulogu upravljanja nedvosmisleno su preuzela elektronska i informatička rešenja. Rezultati ovakvih nivoa inteligencije su mnogo delotvornije i optimizirane mašine ili sredstva, koje ne možemo smatrati kao posebne mehaničke, elektronske ili informatičke jedinice. One su integrisane jedinice, a mehatronika se upravo bavi takvim integrisanim mašinama i sredstvima. Mehatronika je struka u osnovnom inženjerskom obrazovanju (BSc) Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, koja osposobljava i priprema buduće inžinjere za rešavanje ovakvih stručnih izazova i probleme.
  • Obrazovanje inženjera mehatronike mnogo se razlikuje od klasičnog obrazovanja inženjerskih struka. Najbliže je obrazovanju mašinskih inženjera jer je u centru pažnje uvek neka mašina ili mehatronički uređaj koji treba potporiti informatikom i elektronikom. Obrazovanje je složenije i raznovrsnije od klasičnog obrazovanja mašinskih i električnih inženjera jer ne fokusira samo na jednu stručnu oblast nego obrađuje važne teme sa svih područja.
  • Studenti se upoznavaju sa najvažnijim i najkorisnijim nastavnim gradivom na polju tri stručnih oblasti. Od mašinskih stručnih predmeta zajedno slušaju sa studentima mašinstva one predmete koji su osnovni ove struke, a to su: mehanika, otpornost materijala, mašinski materijali, mašinski elementi, osnovi konstruisanja, pneumatika, itd. Studenti mašinske struke slušaju više stručnih predavanja, ali i studenti mehatronike stiču dovoljno znanja iz oblasti mašinstva. Uče kako da crtaju i izrade 3D model jedne mašine, kako da pripreme crteže za radionice, da izračunaju otpornost raznih struktura, obeležavanje i korišćenje standardnih elemenata, pripremanje kompletnih projektnih dokumentacija. Stiču sve potrebne kompetencije za projektovanje mašinskih delova mehatronskih uređaja.
  • Od elektroinženjerskih stručnih oblasti najpotrebniji su oni koji se pojavljuju u mehatronskim uređajima. Studenti mehatronike slušaju sledeće predmete elektroinženjerskog smera: osnovi elektrotehnike, elektro merenja, analogna i digitalna elektronika, signalni sistemi. Uz elektronskih veoma su važni i poznavanja iz oblasti upravljačke tehnike i kompetencije programiranja. Ova znanja su potrebna, da bi se programirali pojedini uređaji i osposobili za rad. Tokom studija vrši se osposobljavanje budućih inženjera mehatronike za upravljačku tehniku i programiranje, u savremenoj industriji neophodni PLC i programiranje industrijskih robota.
  • Sumirano: Kod savremenih uređaja nužni su senzori, merenje, obrada signala, veštačka inteligencija i potrebni su akuratori, koji se umešaju u tokove procesa radi što boljeg funkcionisanja, a sve ovo ne u odvojenim jedinicama, nego zajedno delujući i to na taj način, da se ne primeti granica između njih. To je područje mehatronike, a struktura obrazovanja je formirana tako, da stručno obrazovani inženjeri mehatronike budu sposobni izraditi, projektovati i održavati mehatroničke sisteme za potrebe industrije i društva.
  • Zahvaljujući svestranom obrazovanju inženjeri mehatronike imaju značajnu prednost na tržištu rada. Inženjeri mehatronike mogu se prijaviti na konkurse koji su raspisani za prijem mašinskih i elektroinženjera, ali i programere, jer su vični u svim strukama. U nekim delovima pomenutih struka njihovo znanje možda nije najtemeljnije, ali taj nedostatak sa praksom oni veoma brzo nadoknađuju. Inženjeri mehatronike se dobro snalaze u delokrugu rada kao što je 3D modeliranje, PLC i programiranje robota, programiranje ugrađenih sistema, ali se dokazuju i u istraživačko-razvojnom radu.
  • Zainteresovanima Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici omogućava osnovno (BSc) obrazovanje u struci mehatronika. Obrazovanje traje 6 semestara, znači 3 godine, a nakon uspešnog završetka studenti stiču zvanje „strukovni inženjer mehatronike“.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 36

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 24

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DIGITALNI SISTEMI UPRAVLJANJA 6 30 0 30
1 ELEKTRONIKA U MEHATRONICI 6 30 0 30
1 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
1 KOMPLEKSNE KONSTRUKCIJE 6 30 30 0
1 ODABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTROTEHNIKE 6 30 30 0
1 ODABRANA POGLAVLJA IZ MEHANIKE 6 30 0 30
1 POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE 6 30 30 0
2 NEKONVENCIONALNE TEHNOLOGIJE I UREĐAJI 6 30 0 30
2 SPECIJALISTIČKI PROJEKAT 1 6 0 0 90
2 UGNJEŽDENA ROBOTIKA 6 30 0 30
2 INŽENJERSKA MATEMATIKA 4 30 30 0
2 MENADŽMENT PROIZVODA 6 30 15 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 PROJEKTOVANJE NAMENSKIH MEHATRONSKIH SISTEMA 6 30 0 30