Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Elektrotechnika

  • Általános kompetenciák: A végzett hallgatók megfelelő tudással és készségekkel fognak rendelkezni, hogy az elektrotechnika területén felmerülő gyakorlati problémákat kezeljék és megoldják. Tanulmányaik befejeztével zökkenőmentesen be fognak kapcsolódni a nagy-, közép- és kisvállalatok munkájába, amelyek mindennapi tevékenységben villamossági szaktudást igényelnek. A végzett hallgatóknak meglesz a képességük arra, hogy a villamosmérnöki szakterületre jellemző módszerek és eljárások ismeretében, a megszerzett gyakorlati tudás alkalmazásával önállóan megfogalmazzanak különböző projektfeladatokat.
  • Tantárgy-specifikus kompetenciák: A szak-specifikus képességek között szerepel a villamossági rendszerek optimalizálása, a műszerek, mérési módszerek és elektrotechnikai berendezések, villamossági anyagok, villamossági és elektronikai alkatrészek ismerete. Ide tartozik továbbá az elektronikai tervezés és az FPGA tervezés szoftver ismerete, nyomtatott áramkörök tervezése és tesztelése, valamint a robotok és automata gépek felügyelete és programozása.
  • A hallgatók a hároméves képzést követően felkészültek az emberi, anyagi és energetikai erőforrások optimális felhasználására, kivitelezési munkák és műszaki átvétel elvégzésére, karbantartásra, hibakeresésre és elhárításra, minőségellenőrzésre, munkavédelemre, valamint szabványok alkalmazására és műszerek hitelesítésére, az etika és szakmai felelőség ismeretében.
  • Szakmai végzettség: Villamosságtan és számítástechnika mérnöke

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 60

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 0

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Diszkrét matematika 5 30 30 0
1 Elektrotechnika 1 6 30 30 0
1 Fizika 1 6 30 15 15
1 Management 4 30 0 0
1 Számítástechnikai alapismeretek 6 30 15 15
2 Digitális technika 5 30 15 0
2 Elektrotechnika 2 7 30 30 0
2 Fizika 2 6 30 15 15
2 Matematikai analízis 6 30 30 0
2 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0
2 Számítógépes laboratórium 3 0 15 30

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 35

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 25

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Villamos mérések 5 30 15 0
3 Analóg elektronika 5 30 15 0
3 Számítógépek architektúrája 6 30 0 30
3 Marketing 3 30 0 0
3 Numerikus matematika 5 30 15 15
3 Internet technológiák 6 30 0 30
3 Jelek és rendszerek 5 30 15 0
4 Digitális elektronika 5 30 15 0
4 Digitális jelfeldolgozás 6 30 15 30
4 Assembly 3 15 0 15
4 Villamos gépek 1 5 30 15 15
4 Angol nyelv 1 5 30 30 0
4 Objektum-orientált programozás 7 30 15 30
4 Számítógépes hálózatok 5 30 0 30
4 Műszaki kommunikációs angol nyelv 6 30 30 0
4 Irányítástechnika 5 30 15 0

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 50

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 10

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 FPGA programozás 5 45 0 15
5 Teljesítményelektronika 5 30 30 0
5 Hang és képfeldolgozás 6 30 15 30
5 Robotika 5 30 0 30
5 Telekommunikációs rendszerek 4 30 30 0
5 Mérnöki matematika 4 60 0 0
5 Karbantartás 3 60 0 0
5 e-mobil aplikaciók 4 15 0 30
5 Villamos gépek 2 5 30 15 15
5 Vállalatszervezés 6 30 30 0
5 Mesterséges intelligencia 5 45 0 30
6 Villamossági projektum 3 0 30 0
6 Beágyzott rendszerek tervezése 7 60 60 0
6 Szakmai gyakorlat 3 0 0 45
6 Szakdolgozat 12 0 0 180
6 Angol nyelv 2 5 30 30 0
6 Mikrovezérlők 3 30 0 30