Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Elektrotechnika

 • A villamosmérnökség egy érett területe a tudománynak és a technikának, ugyanakkor állandóan fejlődik tovább. Szinte nincs olyan műszaki berendezés, amely nem tartalmaz villamos elemeket, vagy a fő célok megvalósítására vagy a segéd feladatok végzésére mint a vezérlés, mérés, kijelzés, védelem stb.
 • A villamosmérnökök keresettek sok vállalatban és intézményben és nem helyettesíthetők más szakemberekkel. A villamosmérnököket alkalmazzák termékfejlesztésben, a termelés megszervezésében, karbantartásban és szervízelésben, kivizsgálásoknál, a szabványokkal való összehangolásnál stb. Számos villamosmérnök foglalkozik a termelési költségek követésével, ellenőrzik a munkavédelmi előírások betartását, pályázatokon vesznek részt vagy projekteket vezetnek.
 • A villamos alapelvek megismerése és a munkához szükséges gyakorlati tudás megszerzése nem lehetséges rövid tanfolyamok vagy átképzések során. A SzMSzF minőséges alapképzést (BSc szint) nyújt a jövendő villamosmérnökök számára.
 • A Villamosmérnöki tanulmányi modul előadásokból, táblagyakorlatokból, laboratóriumi gyakorlatokból és a tanulmányok alatt elvégzendő szakmai gyakorlatból áll. Általános, szakmai és szakmai-alkalmazott tantárgyak szerepelnek a tantervben.
 • A villamos jelenségek nagy része láthatatlan, csak műszerekkel követhető, ill. kijelezhető. A berendezések viselkedése matematikai modellel előrelátható. A Villamosmérnöki tanulmányi modul olyan tantárgyakat kínál, amelyekkel megszerezhető a villamos berendezésekben lejátszódó jelenségek modellezésének készsége, a hallgatók megismerik a kézi számítási módszereket és a jelenségek digitális szimulációjának eszközeit.
 • A végzett hallgatók lesz áttekintésük az analóg és digitális áramkörökről (szabványos blokkok, alapfogalmak, hardverépítés), képesek lesznek analóg és digitális áramkörök kivitelezésére. Alkalmazni tudják az elektronikában használatos szoftveres fejlesztőeszközöket (Altium, Eagle, kapcsolási rajzok készítése, PCB, kötéslista, hibakeresés) és az FPGA tervezés eszközeit (Verilog, VHDL, fejlesztői környezet, fejlesztőlapok).
 • Ismerni fogják a nyomtatott áramkörök kézi és gépi szerelését, el tudják végezni azok beüzemelését, kivizsgálását, méréseket tudnak végezni és el tudják hárítani a hibákat. Fel lesznek készítve a mikrovezérlők programozására (C nyelv, assembly nyelv, fejlesztőeszközök ismerete). Foglalkozhatnak analóg és digitális jelek feldolgozásával, ismerni fogják a híradástechnika és az adatátvitel módszereit.
 • Tanulmányaik során a hallgatók megszerzik a szükséges ismereteket az elektronikai műszerek használatával kapcsolatban (multiméterek, RLC mérők, oszcilloszkópok, wattméterek). Megismerik a pontos mérések feltételeit, el tudják végezni a bizonytalan mérési eredmények kiszűrését. Folytatásként megismerkednek az adatgyűjtő rendszerekkel és az automatikus mérőrendszerekkel. Meg tudják oldani az érzékelők és a végrehajtó szervek illesztését a vezérlő berendezésekhez.
 • Megismerik a számítógépek telepítésének és karbantartásának alapjait.
 • A hallgatók megtanulják az alapvető szerszámok használatát, végezhetik laboratóriumok felszerelését, munkaállomások kialakítását az iparban és az intézményekben. El tudják végezni a villamos anyagok kiválasztását (vezetők, szigetelők, félvezetők, ismerik ezek fő jellemzőit, a rájuk vonatkozó szabványokat). Megfelelő ismerettel rendelkeznek az elektronikai alkatrészekről (passzív-, aktív és elektromechanikai alkatrészek), ezeket ki tudják választani, meg tudják vizsgálni, tájékozódnak a katalógusokban. Át tudják tekinteni a technikai mai állását (nyomtatott irodalom, internet használata, internet fórumok).
 • Ki lesznek képezve a robotok és ipari automaták felügyeletére és programozására. Vezérlő szekrényeket tervezhetnek. CNC gépeke vezérlésével és PLC-k programozásával foglalkozhatnak.
 • Alkalmazni tudják a frekvencia váltókat, elvégezhetik azok programozását a hajtás szabályozása érdekében a folyamatirányítási feladatoknál. Képesek lesznek a szabályozókörök tervezésére és beállítására (PID, Fuzzy...).
 • Rendelkezni fognak vállalatvezetési alapismeretekkel a következő területeken: vállalat alapítása, bankügyletek, üzleti tervek, reklámozás, adóügyek, a termelési költségek kiszámítása, ISO szabványok szerinti nyilvántartások vezetése, iratok kezelése.

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 60

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 0

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Diszkrét matematika 5 30 30 0
1 Elektrotechnika 1 6 30 30 0
1 Fizika 1 6 30 15 15
1 Management 4 30 0 0
1 Számítástechnikai alapismeretek 6 30 15 15
2 Digitális technika 5 30 15 0
2 Elektrotechnika 2 7 30 30 0
2 Fizika 2 6 30 15 15
2 Matematikai analízis 6 30 30 0
2 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0
2 Számítógépes laboratórium 3 0 15 30

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 35

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 25

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Villamos mérések 5 30 15 0
3 Analóg elektronika 5 30 15 0
3 Számítógépek architektúrája 6 30 0 30
3 Digitális jelfeldolgozás 6 30 15 30
3 Marketing 3 30 0 0
3 Numerikus matematika 5 30 15 15
4 Digitális elektronika 5 30 15 0
4 Assembly 3 15 0 15
4 Villamos gépek 1 5 30 15 15
4 Angol nyelv 1 5 30 30 0
4 Internet technológiák 6 30 0 30
4 Objektum-orientált programozás 7 30 15 30
4 Számítógépes hálózatok 5 30 0 30
4 Jelek és rendszerek 5 30 15 0
4 Műszaki kommunikációs angol nyelv 6 30 30 0
4 Irányítástechnika 5 30 15 0
4 Mesterséges intelligencia 5 45 0 30

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 50

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 10

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 FPGA programozás 5 45 0 15
5 Teljesítményelektronika 5 30 30 0
5 Hang és képfeldolgozás 6 30 15 30
5 Robotika 5 30 0 30
5 Telekommunikációs rendszerek 4 30 30 0
5 Mérnöki matematika 4 60 0 0
5 Karbantartás 3 60 0 0
5 e-mobil aplikaciók 4 15 0 30
5 Villamos gépek 2 5 30 15 15
5 Angol nyelv 2 5 30 30 0
5 Mikrovezérlők 3 30 0 30
5 Vállalatszervezés 6 30 30 0
6 Villamossági projektum 3 0 30 0
6 Beágyzott rendszerek tervezése 7 60 60 0
6 Szakmai gyakorlat 3 0 0 45
6 Szakdolgozat 12 0 0 180