Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Elektrotehnika

  • Opšte kompetencije: Diplomirani studenti su u mogućnosti da reše praktične probleme u oblasti elektrotehničkog inženjerstva. Tokom studija stiču znanja koja im omogućavaju da se odmah nakon završetka studija uključe u rad preduzeća u oblasti elektrotehničkog inženjerstva. Diplomirani studenti su osposobljeni za samostalno postavljanje projektnih zadataka, za projektovanje primenom računara i za primenu stečenih znanja u praksi, u realnim okolnostima.
  • Predmetno specifične kompetencije diplomiranih studenata uključuju sposobnost optimizacije elektrotehničkih sistema, poznavanje i primenu instrumenata i mernih metoda, alata, elektrotehničkih materijala, kao i poznavanje električnih i elektronskih komponenata. Pored navedenih, diplomirani studenti imaju i sposobnost poznavanja kola analogne i digitalne elektronike, realizaciju analogne i digitalne obrade signala, razvoja aplikacija za FPGA kola, mikrokontrolere , PLC uređaje i druge ugnježdene sisteme, kao i projektovanja i testiranja štampanih ploča, odnosno nadzora i programiranja robota i automatskih mašina.
  • Studenti su nakon trogodišnjeg školovanja osposobljeni za razumevanje i rešavanje tehničkih problema iz oblasti elektrotehnike, za timski rad i vođenje manjih projekata uz poznavanje profesionalne odgovornosti i etike na poslu, kao i za optimalno korišćenje ljudskih, materijalnih i energetskih resursa i izvora informacija. Diplomirani studenti imaju sposobnost rada na održavanju, otkrivanju grešaka i servisiranju, rada na kontroli kvaliteta, rada u nabavci i prodaji, kao i rada na polju zaštite na radu, pridržavanju standarda i overe instrumenata.
  • Stručni naziv koji se stiče završetkom studija je: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ELEKTROTEHNIKA 1 6 30 30 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 MENADŽMENT 4 30 0 0
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 15 0
2 ELEKTROTEHNIKA 2 7 30 30 0
2 FIZIKA 2 6 30 15 15
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 RAČUNARSKA LABORATORIJA 3 0 15 30

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 35

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 25

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 MERENJA ELEKTRO 5 30 15 0
3 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 0
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 MARKETING 3 30 0 0
3 NUMERIČKA MATEMATIKA 5 30 15 15
3 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
3 SIGNALI I SISTEMI 5 30 15 0
4 DIGITALNA ELEKTRONIKA 5 30 15 0
4 DIGITALNA OBRADA SIGNALA 6 30 15 30
4 ASEMBLERI 3 15 0 15
4 ELEKTRIČNE MAŠINE 1 5 30 15 15
4 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
4 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
4 RAČUNARSKE MREŽE 5 30 0 30
4 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 UPRAVLJAČKA TEHNIKA 5 30 15 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 50

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 10

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 FPGA PROGRAMIRANJE 5 45 0 15
5 ENERGETSKA ELEKTRONIKA 5 30 30 0
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 ROBOTIKA 5 30 0 30
5 TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI 4 30 30 0
5 INŽENJERSKA MATEMATIKA 4 60 0 0
5 ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME 3 60 0 0
5 E-MOBIL APLIKACIJE 4 15 0 30
5 ELEKTRIČNE MAŠINE 2 5 30 15 15
5 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0
5 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 45 0 30
6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT 3 0 30 0
6 PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA 7 60 60 0
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 ZAVRŠNI RAD 12 0 0 180
6 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
6 MIKROKONTROLERI 3 30 0 30