Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Elektrotehnika

 • Elektrotehničko inženjerstvo je jedna zrela oblast nauke i tehnike koja se i dalje intenzivno razvija. Skoro da nema tehničkih uređaja koji u svom sastavu nemaju električne elemente, ili za obavljanje glavnih operacija ili za pomoćne funkcije kao što su kontrola, merenje, signalizacija, zaštita itd.
 • Inženjer elektrotehnike je tražen i nezamenjiv je drugim profilima u mnogim preduzećima i ustanovama. Inženjeri elektrotehnike se angažuju za poslove razvoja proizvoda, organizovanja proizvodnje, održavanja i servisiranja uređaja, testiranja, usaglašavanja sa standardima itd. Mnogi inženjeri elektrotehnike rade i na nadgledanju troškova proizvodnje, sprovođenju postupaka zaštite na radu, učestvuju na tenderima i vode projekte.
 • Temeljno poznavanje principa elektrotehnike i praktična znanja potrebna za rad ne mogu se sticati preko kratkih kurseva za stručno usavršavanje ili prekvalifikaciju. VTŠSS nudi kvalitetno osposobljavanje za inženjera elektrotehnike osnovnog (BSc) nivoa.
 • Nastavni modul Elektrotehničko inženjerstvo sadrži predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i stručnu praksu za vreme studija. Uče se opšte obrazovni, stručni i stručno-aplikativni predmeti.
 • Većina pojava u elektrotehnici je nevidljiva, one se mogu pratiti i prikazati samo pomoću instrumenata. Ponašanje uređaja se može predvideti pomoću matematičkih modela. Nastavni modul Elektrotehničko inženjerstvo nudi predmete preko koji se stiče sposobnost modelovanja pojava u električnim uređajima i ručno izračunavanje ili digitalna simulacija u vezi tih pojava.
 • Završeni studenti imaće pregled nad analognim i digitalnim elektronskim kolima (standardni blokovi, osnovni pojmovi, izgradnja hardvera), biće u stanju da projektuju i realizuju analogna i digitalna elektronska kola. Biće osposobljeni za korišćenje softverskih alata za projektovanje u elektronici (Altium, Eagle, crtanje šeme, PCB, net liste, traženje grešaka) i za FPGA projektovanje (Verilog, VHDL, upotreba razvojnog okruženja, upotreba razvojnih ploča).
 • Moći će da sastavljaju štampane ploče, ručno ili mašinski, moći će da obavljaju prvo pokretanje, testiranje, merenje i traženje grešaka na štampanim pločama. Biće osposobljeni za programiranje mikrokontrolera (C jezik, asembler, upotreba razvojnih alata).
 • Moći će da se bave obradom analognih i digitalnih signala, poznavaće osnovne metode telekomunikacija i sisteme za prenos podataka.
 • U okviru svojih studija kandidati stiču sposobnost korišćenja električnih i elektronskih instrumenata (multimetri, RLC metri, osciloskopi, vatmetri). Upoznaju se sa neophodnim uslovima za tačno merenje i sa metodama otklanjanja nesigurnih rezultata merenja. Kao nadogradnja toga moći će da formiraju sisteme za akviziciju podataka i automatizovane sisteme za merenje. Biće osposobljeni da prilagode senzore i aktuatore upravljačkim jedinicama.
 • Upoznaće osnovne tehnike oko instaliranja i održavanja računara.
 • Studenti stiču sposobnost korišćenja osnovnog alata, mogu da opremaju laboratorije i radne stanica u privredi ili u ustanovama. Moći če da izaberu električne materijale (provodnici, izolatori, poluprovodnici, poznavaće njihove glavne karakteristike, standarde). Poznavaće elektronske komponente (pasivne, aktivne i elektromehaničke komponente, izbor i testiranje komponenti, snalaženje u katalozima). Biće sposobni za istraživanje stanja tehnike (korišćenje interneta, štampane literature i internet foruma).
 • Biće osposobljeni za nadgledanje i programiranje robota i automata. Moći će da projektuju i realizuju komandne ormare. Moći će da programiraju i upravljaju CNC mašinama, da se bave programiranjem PLC-ova.
 • Moći će da primene pretvarače frekvencije, da vrše njihovo programiranje radi regulisanja elektromotornih pogona u cilju upravljanja procesima. Biće osposobljeni za projektovanje i podešavanje regulacionih krugova (PID, Fuzzy...).
 • Imaće osnovno znanje vezano za preduzetništvo: osnivanje preduzeća, bankarstvo, poslovni planovi, reklamiranje, porez, izračunavanje troškova proizvodnje, vođenje evidencije po ISO standardima i održavanje dokumentacije.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ELEKTROTEHNIKA 1 6 30 30 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 MENADŽMENT 4 30 0 0
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 15 0
2 ELEKTROTEHNIKA 2 7 30 30 0
2 FIZIKA 2 6 30 15 15
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 RAČUNARSKA LABORATORIJA 3 0 15 30

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 35

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 25

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 MERENJA ELEKTRO 5 30 15 0
3 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 0
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 DIGITALNA OBRADA SIGNALA 6 30 15 30
3 MARKETING 3 30 0 0
3 NUMERIČKA MATEMATIKA 5 30 15 15
4 DIGITALNA ELEKTRONIKA 5 30 15 0
4 ASEMBLERI 3 15 0 15
4 ELEKTRIČNE MAŠINE 1 5 30 15 15
4 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
4 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
4 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
4 RAČUNARSKE MREŽE 5 30 0 30
4 SIGNALI I SISTEMI 5 30 15 0
4 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 UPRAVLJAČKA TEHNIKA 5 30 15 0
4 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 45 0 30

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 50

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 10

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 FPGA PROGRAMIRANJE 5 45 0 15
5 ENERGETSKA ELEKTRONIKA 5 30 30 0
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 ROBOTIKA 5 30 0 30
5 TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI 4 30 30 0
5 INŽENJERSKA MATEMATIKA 4 60 0 0
5 ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME 3 60 0 0
5 E-MOBIL APLIKACIJE 4 15 0 30
5 ELEKTRIČNE MAŠINE 2 5 30 15 15
5 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
5 MIKROKONTROLERI 3 30 0 30
5 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0
6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT 3 0 30 0
6 PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA 7 60 60 0
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 ZAVRŠNI RAD 12 0 0 180