Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Mechatronika

  • Általános kompetenciák: A mechatronika mérnökképzés sok tekintetben eltér a hagyományos mérnöki szakirányoktól. Alapjában véve gépészmérnöki képzéshez áll legközelebb mivel mindig egy gép, egy mechatronikai berendezés áll a középpontban és ezt kell elektronikával és informatikával megtámogatni. A végzett hallgatók megfelelő tudással és készségekkel fognak rendelkezni, hogy a gépészeti, villamosmérnöki és programozói területen felmerülő gyakorlati problémákat kezeljék és megoldják. A munkaerőpiacon a mechatronika mérnökök óriási lépéselőnnyel indulnak képzésük sokrétűségének köszönhetően. A mai színes munkaerőpiacon a mechatronika mérnökök jelentkezni tudnak a gépészmérnöki, a villamosmérnöki és akár a programozói állás lehetőségekre is mivel mindhárom témakörben jártasak. A mechatronikai mérnökök a robotika, programozás és modellezés területén is ismereteket és készségeket szereznek, melyet felhasználva kreativitásukkal és csapatmunkához való készségeikkel egy kutató-fejlesztő csapat értékes tagjává válhatnak.
  • Tantárgy-specifikus kompetenciák: A hallgatók mindhárom szakterületről megtanulják a legfontosabb és leghasznosabb tananyagot. A gépészeti ismeretek közül a mechanika, szilárdságtan, anyagismeretek, gépelemek, géptervezés, pneumatika és hidraulika tárgyakat hallgatják, míg a villamosmérnöki ismeretek közül a villamos mérések, elektronika1, jelek és rendszerek, digitális technika, villamos gépek, mikrokontrolerek stb. témaköröket dolgozzák fel. Az elektronikai ismeretekhez szorosan kapcsolódnak a különböző irányítástechnikai és programozási kompetenciák. Ezek az ismeretek szükségesek ahhoz, hogy egy berendezés működését beprogramozzák. A képzés során a hallgatók elsajátítják az irányítástechnikai és programozói ismereteket, valamint az ipar világában nélkülözhetetlen PLC és az ipari robot programozást is.
  • Szakmai végzettség: Mechatronikai mérnök

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 60

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 0

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Mérnöki fizika 1 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Mechanika 1 6 30 30 0
1 Grafikus kommunikációk alapjai 6 30 30 0
1 Bevezető a számítástechnikába 6 30 30 0
2 Algoritmusok és adatstruktúrák 6 30 30 0
2 Angol nyelv 6 30 30 0
2 Gépelemek 1 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0
2 Mechanika 2 6 30 30 0

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 24

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 36

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Villamos mérések 6 30 15 15
3 Elektronika 1 6 30 15 15
3 Villamosságtan 1 6 30 30 0
3 Gépelemek 2 6 30 30 0
3 Anyagok és hőkezelés 6 30 30 0
3 Objektum-orientált programozás 6 30 30 0
3 Jelek és rendszerek 6 30 30 0
4 Grafikus programozás 6 30 15 15
4 Mechatronikai elemek 6 30 15 15
4 Pneumatika és hidraulika 6 30 15 15
4 Irányítástechnika 6 30 30 0
4 Digitális technika 6 30 30 0
4 Villamos gépek 6 30 30 0
4 Gépelemek 3 6 30 30 0
4 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 18

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 42

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 CAD-CAM 6 30 30 0
5 Integrált termékfejlesztés 6 30 30 0
5 Intelligens irányítási rendszerek 6 30 30 0
5 Mikrovezérlők 6 30 30 0
5 Alkalmazott automatizálás 1 6 30 30 0
5 Gépipari technológiák 1 6 30 15 15
5 Robotika 6 30 15 15
6 Német nyelv 4 30 30 0
6 Project 2 30 30 0
6 Szakmai gyakorlat 2 0 0 90
6 Műszaki angol nyelv 4 30 30 0
6 Szakdolgozat 6 0 0 180
6 Alkalmazott automatizálás 2 6 30 30 0
6 Komplex rendszerek tervezése 6 30 30 0
6 Mesterséges intelligencia 6 30 15 15