Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Mehatronika

  • Mehatronika je interdisciplinarno naučno područje, koje nudi rešenje za probleme inženjera 21 veka.Informatika se munjevitom brzinom razvijala u prošlom veku , a to je rezultiralo da su se pojavile mašine sa visokim stepenom inteligencije. Ulogu upravljanja nedvosmisleno su preuzela elektronska i informatička rešenja. Rezultati ovakvih nivoa inteligencije su mnogo delotvornije i optimizirane mašine ili sredstva, koje ne možemo smatrati kao posebne mehaničke, elektronske ili informatičke jedinice. One su integrisane jedinice, a mehatronika se upravo bavi takvim integrisanim mašinama i sredstvima. Mehatronika je struka u osnovnom inženjerskom obrazovanju (BSc) Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, koja osposobljava i priprema buduće inžinjere za rešavanje ovakvih stručnih izazova i probleme.
  • Obrazovanje inženjera mehatronike mnogo se razlikuje od klasičnog obrazovanja inženjerskih struka. Najbliže je obrazovanju mašinskih inženjera jer je u centru pažnje uvek neka mašina ili mehatronički uređaj koji treba potporiti informatikom i elektronikom. Obrazovanje je složenije i raznovrsnije od klasičnog obrazovanja mašinskih i električnih inženjera jer ne fokusira samo na jednu stručnu oblast nego obrađuje važne teme sa svih područja.
  • Studenti se upoznavaju sa najvažnijim i najkorisnijim nastavnim gradivom na polju tri stručnih oblasti. Od mašinskih stručnih predmeta zajedno slušaju sa studentima mašinstva one predmete koji su osnovni ove struke, a to su: mehanika, otpornost materijala, mašinski materijali, mašinski elementi, osnovi konstruisanja, pneumatika, itd. Studenti mašinske struke slušaju više stručnih predavanja, ali i studenti mehatronike stiču dovoljno znanja iz oblasti mašinstva. Uče kako da crtaju i izrade 3D model jedne mašine, kako da pripreme crteže za radionice, da izračunaju otpornost raznih struktura, obeležavanje i korišćenje standardnih elemenata, pripremanje kompletnih projektnih dokumentacija. Stiču sve potrebne kompetencije za projektovanje mašinskih delova mehatronskih uređaja.
  • Od elektroinženjerskih stručnih oblasti najpotrebniji su oni koji se pojavljuju u mehatronskim uređajima. Studenti mehatronike slušaju sledeće predmete elektroinženjerskog smera: osnovi elektrotehnike, elektro merenja, analogna i digitalna elektronika, signalni sistemi. Uz elektronskih veoma su važni i poznavanja iz oblasti upravljačke tehnike i kompetencije programiranja. Ova znanja su potrebna, da bi se programirali pojedini uređaji i osposobili za rad. Tokom studija vrši se osposobljavanje budućih inženjera mehatronike za upravljačku tehniku i programiranje, u savremenoj industriji neophodni PLC i programiranje industrijskih robota.
  • Sumirano: Kod savremenih uređaja nužni su senzori, merenje, obrada signala, veštačka inteligencija i potrebni su akuratori, koji se umešaju u tokove procesa radi što boljeg funkcionisanja, a sve ovo ne u odvojenim jedinicama, nego zajedno delujući i to na taj način, da se ne primeti granica između njih. To je područje mehatronike, a struktura obrazovanja je formirana tako, da stručno obrazovani inženjeri mehatronike budu sposobni izraditi, projektovati i održavati mehatroničke sisteme za potrebe industrije i društva.
  • Zahvaljujući svestranom obrazovanju inženjeri mehatronike imaju značajnu prednost na tržištu rada. Inženjeri mehatronike mogu se prijaviti na konkurse koji su raspisani za prijem mašinskih i elektroinženjera, ali i programere, jer su vični u svim strukama. U nekim delovima pomenutih struka njihovo znanje možda nije najtemeljnije, ali taj nedostatak sa praksom oni veoma brzo nadoknađuju. Inženjeri mehatronike se dobro snalaze u delokrugu rada kao što je 3D modeliranje, PLC i programiranje robota, programiranje ugrađenih sistema, ali se dokazuju i u istraživačko-razvojnom radu.
  • Zainteresovanima Visoka tehnička škola strukovnih studija u Subotici omogućava osnovno (BSc) obrazovanje u struci mehatronika. Obrazovanje traje 6 semestara, znači 3 godine, a nakon uspešnog završetka studenti stiču zvanje „strukovni inženjer mehatronike“.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 Inženjerska fizika 1 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Mehanika 1 6 30 30 0
1 Osnovi grafičkog komuniciranja 6 30 30 0
1 Uvod u računarstvo 6 30 30 0
2 Algoritmi i strukture podataka 6 30 30 0
2 Engleski jezik 6 30 30 0
2 Mašinski elementi 1 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0
2 Mehanika 2 6 30 30 0

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 24

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 36

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 Električna merenja 6 30 15 15
3 Elektronika 1 6 30 15 15
3 Elektrotehnika 1 6 30 30 0
3 Mašinski elementi 2 6 30 30 0
3 Materijali i termička obrada 6 30 30 0
3 Objektno orijentisano programiranje 6 30 30 0
3 Signali i sistemi 6 30 30 0
4 Grafičko programiranje 6 30 15 15
4 Mehatronski elementi 6 30 15 15
4 Pneumatika i hidraulika 6 30 15 15
4 Upravljačka tehnika 6 30 30 0
4 Digitalna tehnika 6 30 30 0
4 Električne mašine 6 30 30 0
4 Mašinski elementi 3 6 30 30 0
4 Osnovi ekonomije 6 30 30 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 18

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 42

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 CAD-CAM 6 30 30 0
5 Integralni razvoj proizvoda 6 30 30 0
5 Inteligentni upravljački sistemi 6 30 30 0
5 Mikrokontroleri 6 30 30 0
5 Primenjena automatizacija 1 6 30 30 0
5 Proizvodne tehnologije 1 6 30 15 15
5 Robotika 6 30 15 15
6 Nemački jezik 4 30 30 0
6 Projekat 2 30 30 0
6 Stručna praksa 2 0 0 180
6 Tehnički engleski jezik 4 30 30 0
6 Završni rad 6 0 0 180
6 Primenjena automatizacija 2 6 30 30 0
6 Projektovanje složenih sistema 6 30 30 0
6 Veštačka inteligencija 6 30 15 15