Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Mérnöki menedzsment

  • Általános kompetenciák: A végzett hallgatók megfelelő tudással és készségekkel fognak rendelkezni, hogy a mérnöki menedzsment területén felmerülő gyakorlati problémákat tudják kezeljék és megoldják. Az olyan szakon műszaki, mérnöki és vezetői és menedzsment szaktudásra tesznek szert, amellyel tanulmányaik befejeztével zökkenőmentesen be tudnak kapcsolódni az adott területen dolgozó cégek munkafolyamatába. A hallgatók elsajátítják az önálló analízis, szintézis és értékelés módszereit, amelyeket alkalmazni tudnak majd a cégek ipari mérnöki, ipari menedzsment, és üzleti folyamataiban.
  • Tantárgy-specifikus kompetenciák: A szak-specifikus kompetenciák technológiai, az információs technológiai, a vállalatszervezés és -irányítás ismeretekre épülnek. A végzett hallgatók olyan készségekkel rendelkeznek, amelyek segítségével átlátják a szolgálgatásnyújtás és termelésmenedzsment folyamatait. Emellett elsajátítják a sikeres vállalattervezéshez, vezetéshez, irányításhoz szükséges elméleti és gyakorlati tudást. A tanulmányok során különös figyelmet fordítunk arra, hogy a hallgatók jól tudjanak csapatban dolgozni és elsajátítsák a szakmai és üzleti etika alapismereteit. A tanulmányok befejeztével a hallgatók tudni fogják a gazdasági folyamatokban alkalmazni a minőségirányítás alapelveit, optimalizálni az emberi erőforrásokat, valamint követni és alkalmazni a különböző HR trendeket.
  • A hallgatók a hároméves képzés befejeztével a hallgatók képesek lesznek önállóan és eredményesen irányítani, megszervezni és felügyelni egy vállalat üzleti folyamatait. Felkészültek az üzleti folyamatok, mérnöki, gazdasági folyamatok megszervezésére, könyvelés és statisztika alkalmazására, műszaki- menedzseri-vezetési problémák értelmezésére és azok megoldására, csapatmunkára és a vállalat alkalmazottainak motiválására megfelelő HR-es módszerekkel. A végzett hallgatók emellett rendelkezni fognak megfelelő tudással és készségekkel, hogy különböző műszaki és gazdasági területhez kapcsolódó projektumokat önállóan megtervezzenek és vezessenek, valamint felvázolják a szükséges innovációs folyamatokat, és ezáltal lépést tartsanak az egyre változó műszaki-gazdasági környezet követelményeivel.
  • Szakmai végzettség: Mérnök-menedzser

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 60

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 0

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Applikációs szoftver 6 30 30 0
1 Mérnöki fizika 1 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Grafikus kommunikációk alapjai 6 30 30 0
1 Bevezető a számítástechnikába 6 30 30 0
2 Angol nyelv 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0
2 Multimédia rendszerek 6 30 30 0
2 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0
2 Üzleti ismeretek 6 30 30 0

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 54

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 6

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Internetes technológiák 6 30 30 0
3 Mérnöki fizika 2 6 30 30 0
3 Marketing és PR 6 30 30 0
3 Üzleti levelezés 6 30 30 0
3 Üzleti angol nyelv 6 30 30 0
4 Vállalat és minőségmenedzsment 6 30 30 0
4 Vállalkozás alapjai 6 30 30 0
4 Számvitel alapjai 6 30 30 0
4 Statisztika 6 30 30 0
4 Algoritmusok és adatstruktúrák 6 30 30 0
4 Gépelemek 1 6 30 30 0

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 36

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 24

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 Üzleti döntéshozatal 6 30 30 0
5 Termék- és szolgáltatásmenedzsment 6 30 30 0
5 Project English 6 30 30 0
5 Agilis megközelítés a szoftverrendszerek fejlesztéséhez 6 30 30 0
5 Digitális marketing 6 30 30 0
5 Vezetés és csapatmunka 6 30 30 0
5 Matematika 3 6 30 30 0
5 Objektum-orientált programozás 6 30 30 0
5 Hő és áramlástan 6 30 30 0
6 Német nyelv 4 30 30 0
6 Project 2 30 30 0
6 Szakmai gyakorlat 2 0 0 90
6 Műszaki angol nyelv 4 30 30 0
6 Szakdolgozat 6 0 0 180
6 Számítógépes animáció 6 30 15 15
6 Projektmenedzsment 6 30 15 15
6 Megújuló energiaforrások 6 30 30 0