Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Inženjerski menadžment

  • Opšte kompetencije: Diplomirani studenti su u mogućnosti da reše praktične probleme u oblasti inženjerskog menadžmenta. Tokom studija stiču znanja koja im omogućavaju da se odmah nakon završetka studija uključe u rad preduzeća gde su potrebna znanja u oblasti tehničkih nauka, inženjerstva kao i upravljanja i menadžmenta. Diplomirani studenti su osposobljeni za samostalnu analizu, sintezu i vrednovanje poslovnog procesa preduzeća iz oblasti industrijskog inženjerstva i industrijskog menadžmenta, za kritičko i analitičko razmišljanje i rešavanje problema pomoću stečenih znanja iz oblasti upravljanja, menadžmenta i industrijskog inženjerstva.
  • Predmetno specifične kompetencije diplomiranih studenata baziraju se na poznavanju odgovarajućih tehnoloških procesa, informatičke tehnologije, organizacije preduzeća i menadžmenta. Svršeni studenti poseduju kompetencije potrebne za sagledavanje operacija menadžmenta u procesu proizvodnje i stvaranja usluga, sposobnost planiranja, organizovanja, vođenja, nadzora i upravljanja segmentima preduzeća i preduzećima u celini. Posebna pažnja poklanja se razvoju sposobnosti za timski rad, razvoj profesionalne i poslovne etike. Nakon završetka studija, studenti su obučeni za primenu principa upravljanja kvalitetom u ekonomskim i inženjerskim procesima, poseduju kooperativnost i sposobnost optimalnog korišćenja ljudskih resursa kao i praćenje i primena trendova u HR. Studenti su osposobljeni za brzo uključivanje u rad na menadžerskim i rukovodećim poslovima u industriji.
  • Studenti su nakon trogodišnjeg školovanja osposobljeni za efikasno i uspešno organizovanje, vođenje i kontrolu poslovanja preduzeća. Nakon završetka studija, studenti su osposobljeni za organizaciju poslovanja, inženjerske ekonomije, računovodstva za menadžere i statistike za inženjere; imaju sposobnost da razumeju i reše menadžerske-upravljačke-tehničke probleme pomoću stečenih znanja iz oblasti industrijskog menadžmenta i sposobni su da samostalno planiraju i rukovode projektima u raznim tehničkim i ekonomskim oblastima.
  • Stručni naziv koji se stiče završetkom studija je: Strukovni inženjer menadžmenta

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 Aplikativni softver 6 30 30 0
1 Inženjerska fizika 1 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Osnovi grafičkog komuniciranja 6 30 30 0
1 Uvod u računarstvo 6 30 30 0
2 Engleski jezik 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0
2 Multimedijski sistemi 6 30 30 0
2 Osnovi ekonomije 6 30 30 0
2 Poslovne veštine 6 30 30 0

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 54

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 6

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 Internet tehnologije 6 30 30 0
3 Inženjerska fizika 2 6 30 30 0
3 Marketing i PR 6 30 30 0
3 Poslovna korespondencija 6 30 30 0
3 Poslovni engleski jezik 6 30 30 0
4 Menadžment preduzeća i upravljanje kvalitetom 6 30 30 0
4 Osnove preduzetništva 6 30 30 0
4 Osnove računovodstva 6 30 30 0
4 Statistika 6 30 30 0
4 Algoritmi i strukture podataka 6 30 30 0
4 Mašinski elementi 1 6 30 30 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 36

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 24

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 Poslovno odlučivanje 6 30 30 0
5 Menadžment proizvoda i usluga 6 30 30 0
5 Projektni engleski 6 30 30 0
5 Agilni pristup u razvoju softverskih sistema 6 30 30 0
5 Digitalni marketing 6 30 30 0
5 Liderstvo i timski rad 6 30 30 0
5 Matematika 3 6 30 30 0
5 Objektno orijentisano programiranje 6 30 30 0
5 Termodinamika i mehanika fluida 6 30 30 0
6 Nemački jezik 4 30 30 0
6 Projekat 2 30 30 0
6 Stručna praksa 2 0 0 90
6 Tehnički engleski jezik 4 30 30 0
6 Završni rad 6 0 0 180
6 Animacije u računarstvu 6 30 15 15
6 Menadžment projekata 6 30 15 15
6 Obnovljivi izvori energije 6 30 30 0