Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Információs technológiák

  • Általános kompetenciák: A mesterképzés befejezése után a hallgatók széleskörű ismereteket szereznek az információs technológiák és a biztonság területén. Képesek lesznek olyan elemző, tervező, végrehajtó és karbantartó biztonsági stratégiák kidolgozására amelyek megvédik az információkat, rendszereket és hálózatokat a különböző fenyegetésektől, például hackerektől, vírusoktól, malware-től és más támadásoktól. A hallgatók képesek lesznek azonosítani és értékelni a rendszerek kockázatait és sebezhetőségeit, valamint javaslatokat tenni ezeknek a kockázatoknak a csökkentésére. Megismerkednek az alapvető titkosítási fogalmakkal, valamint a mozgó és tárolt adatok védelmének módszereivel. A tanulmányi program végére a hallgatók felkészültek lesznek az információs technológiák terén felmerülő összetett kihívások kezelésére és képesek lesznek alkalmazni a tudásukat és képességeiket gyakorlatban, hogy biztosítsák az információk, rendszerek és hálózatok magas biztonsági szintjét és integritását.
  • Tantárgy-specifikus kompetenciák: Az információs technológiák mesterképzése, amely a biztonsági szempontokra összpontosít, széleskörű ismereteket nyújt a hallgatóknak. A hallgatók képesek lesznek összetett IT-rendszerek elemzésére, a sebezhetőségek azonosítására és a biztonsági gyakorlatok alkalmazására. A hallgatók megtanulják, hogyan lehet biztonságos szoftveralkalmazásokat, IoT eszközöket és rendszereket fejleszteni, valamint hogyan alkalmazzák az eljárási mechanizmusokat az adatbázisok védelmére az illetéktelen hozzáférés és a visszaélés ellen. A hallgatók képesek lesznek tesztelni az alkalmazásokat a biztonsági sebezhetőségek azonosítása és a megoldások javaslása érdekében. Az e-kereskedelem és a pénzügyi tranzakciók biztonságával kapcsolatos tanulás során a diákok képesek lesznek azonosítani és kezelni a kockázatokat ezen a területen és biztonsági gyakorlatokat alkalmazni a személyes és üzleti adatok védelmében. A program részeként a hallgatók megismerkedhetnek a gépi tanulással, az informatikai vállalkozói ismeretekkel, valamint a mobil- és multimédiás kriminalisztikai ismeretekkel. A program végén a hallgatók készen állnak különféle informatikai munkák elvégzésére, olyan ismeretekkel és készségekkel, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy biztonságos informatikai megoldásokat és rendszerszemléletű biztonsági megközelítést fejlesszenek ki az IT területén.
  • Szakmai végzettség: Információs technológiák és rendszerek szakmérnöke - mesterszak.

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 44

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 16

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Biztonságos szoftverfejlesztés 8 45 45 0
1 IoT architektúrás és alkalmazások 8 45 45 0
1 Adatelemzés statistikai módszerekkel 6 30 15 0
1 Adatbázisok procedurális mechanizmusai 8 45 45 15
1 Videójáték fejlesztés 8 45 45 15
2 Algoritmusok elemzése 8 45 45 15
2 Biztonság elektronikus ügyvitelben 8 45 45 15
2 Szakmai gyakorlat 1 6 0 0 90
2 Felhő alapú rendszerek 8 45 45 15
2 Szoftvertesztelés 8 45 45 15

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 44

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 16

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Gépi tanulás 8 45 45 15
3 IoT rendszerek biztonsága 8 45 45 15
3 Szakmai gyakorlat 2 6 0 0 90
3 Fejlett hálózati biztonság 8 45 45 0
3 Beágyazott információs rendszerek 8 45 45 0
4 Diplomamunka 8 0 0 150
4 Vállalkozói ismeretek az információs technológiákban 6 30 30 0
4 Alkalmazott kutatómunka 8 0 0 150
4 Mobil eszköz és multimédia tartalom elemzése forenzikus módszerekkel 8 45 45 0
4 Adatbányászat 8 45 45 0