Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Informacione tehnologije

  • Opšte kompetencije: Nakon završetka master studija studenti će steći široko znanje o informacionim tehnologijama i bezbednosti. Biće osposobljeni da analiziraju, planiraju, implementiraju i održavaju sigurnosne strategije za zaštitu informacija, sistema i mreža od različitih pretnji, poput hakera, virusa, malvera i drugih napada. Studenti će takođe razviti sposobnost da identifikuju i procene rizike i ranjivosti sistema i da predlože adekvatna rešenja za smanjenje tih rizika. Biće upoznati sa osnovnim konceptima šifrovanja i enkripcije, kao i sa metodama zaštite podataka u pokretu i u skladištenju. Na kraju programa, studenti će biti spremni da se suoče sa složenim izazovima u oblasti informacionih tehnologija i da primenjuju svoje znanje i veštine u praksi kako bi obezbedili visok nivo bezbednosti i integriteta informacija, sistema i mreža.
  • Predmetno specifične kompetencije: Master strukovne studije Informacionih tehnologija sa fokusom na sigurnosne aspekte u IT-u, studentima pružaju širok spektar znanja. Studenti će steći sposobnost analiziranja složenih IT sistema, identifikovanja ranjivosti i primenu sigurnosnih praksi. Studenti će naučiti kako da razvijaju sigurne softverske aplikacije, IoT uređaje i sisteme, kao i kako da primene proceduralne mehanizme baza podataka kako bi zaštitili informacije od neovlašćenog pristupa i zloupotrebe. Studenti će biti sposobni da testiraju aplikacije kako identifikovali sigurnosne ranjivosti i preporučili rešenja za njihovo otklanjanje. Učeći o bezbednosti u e-trgovini i finansijskim transakcijama, studenti će moći da identifikuju i upravljaju rizicima u ovim oblastima i primene sigurnosne prakse kako bi zaštitili lične i poslovne podatke. U okviru programa, studenti će se upoznati sa mašinskim učenjem, preduzetništvom u IT-u i mobilnom i multimedijalnom forenzikom. Na kraju programa, studenti će biti spremni za obavljanje različitih IT poslova, sa znanjem i veštinama koje će im omogućiti da razvijaju sigurna IT rešenja i sistemski pristup sigurnosti u IT-u.
  • Stručni naziv koji se stiče završetkom studija je: Strukovni master inženjer informacionih tehnologija i sistema.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 44

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 16

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 Bezbednosni aspekti razvoja softvera 8 45 45 0
1 IoT arhitekture i aplikacije 8 45 45 0
1 Statistička analiza podataka 6 30 15 0
1 Proceduralni mehanizmi baza podataka 8 45 45 15
1 Razvoj video igara 8 45 45 15
2 Analiza algoritama 8 45 45 15
2 Bezbednost u elektronskom poslovanju 8 45 45 15
2 Stručna praksa 1 6 0 0 90
2 Računarstvo u oblaku 8 45 45 15
2 Testiranje aplikacija 8 45 45 15

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 44

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 16

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 Mašinsko učenje 8 45 45 15
3 Sigurnost i privatnost u Internetu stvari 8 45 45 15
3 Stručna praksa 2 6 0 0 90
3 Napredna bezbednost računarskih mreža 8 45 45 0
3 Ugnježdeni informacioni sistemi 8 45 45 0
4 Master rad 8 0 0 150
4 Preduzetništvo u informacionim tehnologijama 6 30 30 0
4 Primenjeni istraživački rad 8 0 0 150
4 Mobilna i multimedijalna forenzika 8 45 45 0
4 Pretraživanje podataka 8 45 45 0