Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Dr Verica Bulović

  • email
  • 024/655-234
1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
Poslovne veštine (E)
Verica Bulović
Prostorija 1
Poslovne veštine (P)
Verica Bulović
Prostorija 1
Utorak
Sreda
Poslovne veštine (AV)
Verica Bulović
Prostorija 1
Četvrtak
Petak
Dan Prostorija Termin
Sreda Kabinet, Odbrana završnog rada - 111 13:00 - 14:00

Napomena

Molim Vas da mi se najavite e-mailom