Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH I SPECIJALISTIČKIH STRUKOVNIH STUDIJA U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

Vreme ažuriranja: 14.07.2019 15:00

Elektrotehnika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Lukić Ljubiša 1 29.36 30.00 59.36 3121-20192020 budžet

Tehnička informatika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Pavlović Luka 1 34.02 54.00 88.02 3077-20192020
2 Narančik Bojan 2 28.12 43.00 71.12 3106-20192020
3 Odri David 2 25.46 41.00 66.46 3159-20192020
4 Sarvaš Denis 1 27.28 38.00 65.28 3163-20192020
5 Knežević Bojan 2 30.84 34.00 64.84 3012-20192020
6 Petrov Adrian 1 27.38 37.00 64.38 3025-20192020
7 Kutuzov Nebojša 2 22.34 42.00 64.34 3068-20192020
8 Kujundžić Patricia 1 30.34 34.00 64.34 3176-20192020
9 Galik Mihalj 1 28.96 35.00 63.96 3056-20192020
10 Zobenica Damian 1 25.30 38.00 63.30 3047-20192020
11 Olah Endre 1 26.30 37.00 63.30 3171-20192020
12 Dudaš Dominik 2 27.52 35.00 62.52 3065-20192020
13 Željković Milan 2 24.44 37.00 61.44 3057-20192020
14 Vavričak Marinko 1 33.32 28.00 61.32 3045-20192020
15 Szabó Aleksandar 1 25.14 36.00 61.14 3004-20192020
16 Farkaš Roland 3 25.36 35.00 60.36 3113-20192020
17 Potkrajac Aleksa 3 22.00 37.00 59.00 3118-20192020
18 Vuković Ana 2 26.90 32.00 58.90 3005-20192020
19 Cvejanov Marko 2 27.72 31.00 58.72 3046-20192020
20 Todorović Veljko 1 22.18 34.00 56.18 3131-20192020
21 Trenka Erik 2 26.96 29.00 55.96 3096-20192020
22 Juhász Krisztián 2 27.84 28.00 55.84 3175-20192020
23 Mikić Ilija 1 22.86 28.00 50.86 3167-20192020
24 Beretić Denis 2 20.80 30.00 50.80 3164-20192020
25 Illés László 1 23.10 27.00 50.10 3181-20192020
26 Petrović Aleksandar 1 28.84 21.00 49.84 3088-20192020
27 Đukanović Gabriel 2 24.12 25.00 49.12 3090-20192020

Internet i elektronsko poslovanje

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Pavlović Luka 2 34.02 54.00 88.02 3077-20192020
2 Narančik Bojan 1 28.12 43.00 71.12 3106-20192020
3 Odri David 1 25.46 41.00 66.46 3159-20192020
4 Sarvaš Denis 2 27.28 38.00 65.28 3163-20192020
5 Knežević Bojan 1 30.84 34.00 64.84 3012-20192020
6 Petrov Adrian 2 27.38 37.00 64.38 3025-20192020
7 Kutuzov Nebojša 1 22.34 42.00 64.34 3068-20192020
8 Kujundžić Patricia 2 30.34 34.00 64.34 3176-20192020
9 Galik Mihalj 2 28.96 35.00 63.96 3056-20192020
10 Zobenica Damian 2 25.30 38.00 63.30 3047-20192020
11 Olah Endre 2 26.30 37.00 63.30 3171-20192020
12 Dudaš Dominik 1 27.52 35.00 62.52 3065-20192020
13 Željković Milan 1 24.44 37.00 61.44 3057-20192020
14 Vavričak Marinko 2 33.32 28.00 61.32 3045-20192020
15 Szabó Aleksandar 2 25.14 36.00 61.14 3004-20192020
16 Farkaš Roland 1 25.36 35.00 60.36 3113-20192020
17 Potkrajac Aleksa 1 22.00 37.00 59.00 3118-20192020
18 Vuković Ana 1 26.90 32.00 58.90 3005-20192020
19 Cvejanov Marko 1 27.72 31.00 58.72 3046-20192020
20 Frgić Filip 1 23.74 33.00 56.74 3147-20192020
21 Todorović Veljko 2 22.18 34.00 56.18 3131-20192020
22 Trenka Erik 1 26.96 29.00 55.96 3096-20192020
23 Juhász Krisztián 1 27.84 28.00 55.84 3175-20192020
24 Mikić Ilija 3 22.86 28.00 50.86 3167-20192020
25 Beretić Denis 1 20.80 30.00 50.80 3164-20192020
26 Illés László 2 23.10 27.00 50.10 3181-20192020
27 Petrović Aleksandar 2 28.84 21.00 49.84 3088-20192020
28 Đukanović Gabriel 1 24.12 25.00 49.12 3090-20192020

Mehatronika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Ćunaj Patriot 1 25.54 42.00 67.54 3023-20192020 budžet

Tehnički komunikacioni menadžment

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Narančik Bojan 3 28.12 43.00 71.12 3106-20192020
2 Odri David 3 25.46 41.00 66.46 3159-20192020
3 Sarvaš Denis 3 27.28 38.00 65.28 3163-20192020
4 Knežević Bojan 3 30.84 34.00 64.84 3012-20192020
5 Petrov Adrian 3 27.38 37.00 64.38 3025-20192020
6 Kujundžić Patricia 3 30.34 34.00 64.34 3176-20192020
7 Kutuzov Nebojša 3 22.34 42.00 64.34 3068-20192020
8 Hajdu Amanda 1 27.80 36.00 63.80 3097-20192020
9 Olah Endre 3 26.30 37.00 63.30 3171-20192020
10 Dudaš Dominik 3 27.52 35.00 62.52 3065-20192020
11 Željković Milan 3 24.44 37.00 61.44 3057-20192020
12 Vavričak Marinko 3 33.32 28.00 61.32 3045-20192020
13 Szabó Aleksandar 3 25.14 36.00 61.14 3004-20192020
14 Farkaš Roland 2 25.36 35.00 60.36 3113-20192020
15 Potkrajac Aleksa 2 22.00 37.00 59.00 3118-20192020
16 Vuković Ana 3 26.90 32.00 58.90 3005-20192020
17 Cvejanov Marko 3 27.72 31.00 58.72 3046-20192020
18 Frgić Filip 2 23.74 33.00 56.74 3147-20192020
19 Trenka Erik 3 26.96 29.00 55.96 3096-20192020
20 Mikić Ilija 2 22.86 28.00 50.86 3167-20192020
21 Beretić Denis 3 20.80 30.00 50.80 3164-20192020
22 Illés László 3 23.10 27.00 50.10 3181-20192020
23 Petrović Aleksandar 3 28.84 21.00 49.84 3088-20192020
24 Đukanović Gabriel 3 24.12 25.00 49.12 3090-20192020