Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

RANG LISTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU U ŠKOLSKOJ 2024/2025. GODINI

Vreme ažuriranja: 12.07.2024 17:00

Mašinstvo

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Pekla Emma 1 32.88 12.00 44.88 4489-20242025 samofin.
2 Fekete Ricsárd 2 28.12 15.00 43.12 4354-20242025 samofin.

Elektrotehnika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Šuranji Katarina 3 34.50 60.00 94.50 4396-20242025 budžet

Mehatronika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Milodanović Ivan 1 37.88 56.00 93.88 4530-20242025 budžet
2 Fekete Ricsárd 3 28.12 15.00 43.12 4354-20242025 samofin.

Informatika

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Poljaković Alen 1 33.26 18.00 51.26 4492-20242025 samofin.
2 Vujković Bukvin Marko 1 27.70 20.00 47.70 4356-20242025
3 Szögi Áron 1 27.86 16.00 43.86 4419-20242025

Inženjerski menadžment

Redni broj Prezime i ime Prioritet Bodovi iz srednje škole Bodovi sa prijemnog Suma bodova Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Poljaković Alen 2 33.26 18.00 51.26 4492-20242025 budžet
2 Fekete Ricsárd 1 28.12 20.00 48.12 4354-20242025 samofin.

Informacione tehnologije

Redni broj Prezime i ime Prosek studiranja Dužina studiranja Bodovi Poziv na broj kod uplate Finansiranje
1 Vasiljević Nemanja 8.19 3 2.73 4535-20242025 samofin.