Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Prostorija: A0

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
MATEMATIČKA ANALIZA (P)
Gordana Stankov
MATEMATIČKA ANALIZA (E)
Gordana Stankov
INTELIGENTNI UPRAVLJAČKI SISTEMI (P)
Piroška Stanić Molcer
Utorak
WEB PROGRAMIRANJE (P)
Zlatko Čović
WEB PROGRAMIRANJE (E)
Zlatko Čović
ENGLESKI JEZIK 2 (E)
Livia Sedmina
Sreda
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (P)
Sanja Maravić Čisar
POSLOVNI ENGLESKI JEZIK (P)
Livia Sedmina
ENGLESKI JEZIK 2 (P)
Livia Sedmina
Četvrtak
FIZIKA 2 (E)
Filip Bažo
FIZIKA 2 (TGY)
Filip Bažo
Petak
OPERATIVNI SISTEMI (P)
Filip Bažo
OPERATIVNI SISTEMI (E)
Filip Bažo
FIZIKA 2 (P)
Filip Bažo
FIZIKA 2 (AV)
Filip Bažo