Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Prostorija: 303

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (P)
Anita Sabo
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (LV)
Anita Sabo
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (E)
Anita Sabo
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA (LGY)
Anita Sabo
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (E)
Peter Šarčević
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (TGY)
Peter Šarčević
Utorak
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (E)
Janoš Minich
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (LGY)
Bojan Kuljić
Sreda
Četvrtak
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (TGY)
Bojan Kuljić
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (P)
Janoš Minich
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (LV)
Bojan Kuljić
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (AV)
Bojan Kuljić
Petak