Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Prostorija: 304

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
BAZE PODATAKA 2 (P)
Janoš Šimon
BAZE PODATAKA 2 (AV)
Janoš Šimon
BAZE PODATAKA 2 (E)
Janoš Šimon
BAZE PODATAKA 2 (TGY)
Janoš Šimon
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (LV)
Peter Odri
Utorak
OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE (LV)
Sanja Maravić Čisar
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (E)
Robert Pinter
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (LV)
Sanja Maravić Čisar
Sreda
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (P)
Sanja Maravić Čisar
VIZUELNO PROGRAMIRANJE (LGY)
Robert Pinter
Četvrtak
OSNOVI KONSTRUISANJA (LGY)
Atila Retfalvi
OSNOVI KONSTRUISANJA (LV)
Atila Retfalvi
ASEMBLERI (E)
Mikloš Pot
ASEMBLERI (LGY)
Mikloš Pot
ASEMBLERI (P)
Mikloš Pot
ASEMBLERI (LV)
Mikloš Pot
Petak