Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Prostorija: A1

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
ENGLESKI JEZIK 1 (TGY)
Čaba Kukli
ENGLESKI JEZIK 1 (TGY)
Čaba Kukli
ANALOGNA ELEKTRONIKA (P)
Nandor Buranj
OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA (P)
Zoran Anišić
TEORIJA ODLUČIVANJA (P)
Zoran Anišić
Utorak
BAZE PODATAKA (E)
Imre Petkovič
BAZE PODATAKA (P)
Imre Petkovič
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (E)
Livia Sedmina
ENGLESKI JEZIK 1 (AV)
Livia Sedmina
Sreda
INFORMACIONI SISTEMI (E)
Imre Petkovič
INFORMACIONI SISTEMI (P)
Imre Petkovič
TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK (P)
Livia Sedmina
ENGLESKI JEZIK 1 (P)
Livia Sedmina
Četvrtak
ALATI I PRIBORI (E)
Gábor Kozsely
ALATI I PRIBORI (TGY)
Gábor Kozsely
ENERGETSKA ELEKTRONIKA (P)
Nandor Buranj
OSNOVI RAČUNARSTVA (P)
Piroška Stanić Molcer
Petak