Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Prostorija: 204

1. Čas 08:00h - 08:45h 2. Čas 08:50h - 09:35h 3. Čas 09:45h - 10:30h 4. Čas 10:35h - 11:20h 5. Čas 11:30h - 12:15h 6. Čas 12:20h - 13:05h 7. Čas 13:10h - 13:55h 8. Čas 14:00h - 14:45h 9. Čas 14:50h - 15:35h 10. Čas 15:45h - 16:30h 11. Čas 16:35h - 17:20h 12. Čas 17:25h - 18:10h 13. Čas 18:15h - 19:00h 14. Čas 19:10h - 19:55h 15. Čas 20:00h - 20:45h
Ponedeljak
PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 2 (E)
Mihalj Štampfer
PROIZVODNE TEHNOLOGIJE 2 (TGY)
Mihalj Štampfer
INTELIGENTNI UPRAVLJAČKI SISTEMI (E)
Piroška Stanić Molcer
PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA (P)
Peter Odri
Utorak
Sreda
ELEKTROTEHNIKA 2 (E)
Janoš Minih
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (LGY)
Janoš Minih
DIGITALNA OBRADA SIGNALA (TGY)
Janoš Minih
ELEKTROTEHNIKA 2 (TGY)
Janoš Minih
Četvrtak
ELEKTROTEHNIKA 2 (P)
Janoš Minih
ELEKTROTEHNIKA 2 (AV)
Janoš Minih
OSNOVI KONSTRUISANJA (P)
Igor Fürstner
Petak
UPRAVLJANJE KVALITETOM (E)
Tibor Petreš
ORGANIZACIJA PREDUZEĆA (P)
Tibor Petreš
UPRAVLJANJE KVALITETOM (P)
Tibor Petreš
ORGANIZACIJA PREDUZEĆA (AV)
Tibor Petreš