Висока техничка школа струковних студија
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Машинство

Обавезан
Изборни

Школска година: 1

Број обавезних ЕЦТС: 60

Минимално потребан број изборних ЕЦТС: 0

Семестар Назив Предмета Број кредита (ЕЦТС) Број часова предавања Број часова ауд вежби Број часова лаб вежби Садржај предмета Активности по недељама
1 Инжењерска физика 1 6 30 30 0
1 Математика 1 6 45 30 0
1 Механика 1 6 30 30 0
1 Основи графичког комуницирања 6 30 30 0
1 Увод у рачунарство 6 30 30 0
2 Енглески језик 6 30 30 0
2 Машински елементи 1 6 30 30 0
2 Математика 2 6 45 30 0
2 Механика 2 6 30 30 0
2 Основи економије 6 30 30 0

Школска година: 2

Број обавезних ЕЦТС: 54

Минимално потребан број изборних ЕЦТС: 6

Семестар Назив Предмета Број кредита (ЕЦТС) Број часова предавања Број часова ауд вежби Број часова лаб вежби Садржај предмета Активности по недељама
3 Машински елементи 2 6 30 30 0
3 Материјали и термичка обрада 6 30 30 0
3 Механика 3 6 30 30 0
3 Производне технологије 1 6 30 15 15
3 Термодинамика и механика флуида 6 30 30 0
4 Машинска мерења и контрола 6 30 15 15
4 Машински елементи 3 6 30 30 0
4 Пнеуматика и хидраулика 6 30 15 15
4 Производне технологије 2 6 30 30 0
4 Дигитална техника 6 30 30 0
4 Мехатронски елементи 6 30 15 15

Школска година: 3

Број обавезних ЕЦТС: 18

Минимално потребан број изборних ЕЦТС: 42

Семестар Назив Предмета Број кредита (ЕЦТС) Број часова предавања Број часова ауд вежби Број часова лаб вежби Садржај предмета Активности по недељама
5 Алати и прибори 6 30 30 0
5 ЦАД-ЦАМ 6 30 30 0
5 Грејање и хлађење 6 30 30 0
5 Интегрални развој производа 6 30 30 0
5 Математика 3 6 30 30 0
5 Основи енергетике 6 30 30 0
5 Примењена аутоматизација 1 6 30 30 0
5 Пројектовање технолошких поступака у обради и монтажи 6 30 30 0
5 Роботика 6 30 15 15
6 Немачки језик 4 30 30 0
6 Пројекат 2 30 30 0
6 Стручна пракса 2 0 0 90
6 Технички енглески језик 4 30 30 0
6 Завршни рад 6 0 0 180
6 Нумерички управљане машине 6 30 30 0
6 Обновљиви извори енергије 6 30 30 0
6 Пројектовање сложених система 6 30 30 0