Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Mašinstvo

  • Opšte kompetencije: Diplomirani studenti su osposobljeni da reše praktične probleme u oblasti mašinstva. Tokom studija studenti stiču znanja, koja im omogućavaju da se po završetku studija uključe u rad velikih, srednjih i malih proizvodnih preduzeća, koja u svom svakodnevnom poslovanju zahtevaju posedovanje znanja i veština u oblasti mašinske tehnike i tehnologije. Diplomirani studenti mogu da samostalno postavljaju jednostavne projektne zadatke i primene stečeno znanje iz mašinstva u praksi, uz optimalno korišćenje ljudskih resursa i izvora informacija.
  • Predmetno specifične kompetencije diplomiranih studenata baziraju se na poznavanju potrebnih sposobnosti, uključujući sposobnost koordinisanja uvođenja savremenih mašinsko-tehnoloških sistema na osnovu gotove dokumentacije, sposobnost izrade jednostavnijih i uvođenja novih proizvodnih tehnologija mašinogradnje na osnovu gotove dokumentacije, sposobnost u primeni mernih tehnika i tehnologija, povezanih sa proizvodnjom i montažom mašinskih delova, kao i sposobnost primene najoptimalnije varijante energetskih resursa, sa posebnim osvrtom na primenu obnovljivih izvora energije.
  • Studenti su nakon trogodišnjeg školovanja osposobljeni za razumevanje i rešavanje tehničkih problema pomoću osnovnih veština u oblasti mašinstva i mašinskih tehnologija, za samostalni razvoj manje zahtevnih mašinsko-tehničkih rešenja, i za prenos specifičnih znanja i veština u svojoj struci drugim osobama, uz poznavanje profesionalne odgovornosti i poslovne etike.
  • Stručni naziv koji se stiče završetkom studija je: Strukovni inženjer mašinstva.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 Inženjerska fizika 1 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Mehanika 1 6 30 30 0
1 Osnovi grafičkog komuniciranja 6 30 30 0
1 Uvod u računarstvo 6 30 30 0
2 Engleski jezik 6 30 30 0
2 Mašinski elementi 1 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0
2 Mehanika 2 6 30 30 0
2 Osnovi ekonomije 6 30 30 0

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 54

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 6

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 Mašinski elementi 2 6 30 30 0
3 Materijali i termička obrada 6 30 30 0
3 Mehanika 3 6 30 30 0
3 Proizvodne tehnologije 1 6 30 15 15
3 Termodinamika i mehanika fluida 6 30 30 0
4 Mašinska merenja i kontrola 6 30 15 15
4 Mašinski elementi 3 6 30 30 0
4 Pneumatika i hidraulika 6 30 15 15
4 Proizvodne tehnologije 2 6 30 30 0
4 Digitalna tehnika 6 30 30 0
4 Mehatronski elementi 6 30 15 15

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 18

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 42

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 Alati i pribori 6 30 30 0
5 CAD-CAM 6 30 30 0
5 Grejanje i hlađenje 6 30 30 0
5 Integralni razvoj proizvoda 6 30 30 0
5 Matematika 3 6 30 30 0
5 Osnovi energetike 6 30 30 0
5 Primenjena automatizacija 1 6 30 30 0
5 Projektovanje tehnoloških postupaka u obradi i montaži 6 30 30 0
5 Robotika 6 30 15 15
6 Nemački jezik 4 30 30 0
6 Projekat 2 30 30 0
6 Stručna praksa 2 0 0 90
6 Tehnički engleski jezik 4 30 30 0
6 Završni rad 6 0 0 180
6 Numerički upravljane mašine 6 30 30 0
6 Obnovljivi izvori energije 6 30 30 0
6 Projektovanje složenih sistema 6 30 30 0