Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Gépészet

  • Általános kompetenciák: A végzett hallgatók megfelelő tudással és készségekkel fognak rendelkezni, hogy a gépészet területén felmerülő gyakorlati problémákat tudják kezelni és megoldani. A szakon olyan gépészeti szaktudásra tesznek szert, amellyel tanulmányaik befejeztével zökkenőmentesen be fognak kapcsolódni az adott területen dolgozó nagy-, közép- és kisvállalatok munkájába. A végzett hallgatóknak meglesz a képességük arra, hogy a gépészmérnöki szakterületre jellemző módszerek és eljárások ismeretében, a megszerzett gyakorlati tudás alkalmazásával, önállóan megfogalmazzanak különböző projektfeladatokat.
  • Tantárgy-specifikus kompetenciák: A szak-specifikus kompetenciák között szerepel különböző gyakorlati problémák és azok gépészeti megoldásainak elemzése, valamint a tervezői, optimalizációs és koordinálási képességek. Fontos készségek sorába tartozik továbbá a korszerű gépész- technológiai megoldások rendszerszerű bevezetése, új gépgyártási technológiák kidolgozása, gépelemek gyártásával és szerelésével kapcsolatos mérési és technológiai megoldások alkalmazása, a megrendelő igényeit kielégítő gépelemek és alkatrészek tervezése és méretezése, optimális integrált termékfejlesztés, valamint szerszám- és készülékváltozat megtervezés képessége. Ezek mellett ide sorolható az optimális gyártási és szerelési technológia kiválasztása, mechatronikai berendezések szintézise, és az erőforrások, de különösen a megújuló energiaforrások, és emberi erőforrások felhasználásának optimalizálása.
  • A hallgatók a hároméves képzést követően felkészültek a műszaki problémák értelmezésére és azok megoldására. Rendelkeznek a gépészet és gépészeti technológiák terén szükséges képességekkel, hogy a szakon felmerülő egyszerűbb problémákra önálló megoldásokat adjanak, valamint, hogy hatékonyan dolgozzanak akár önállóan, akár csapatmunkában, akár pedig egy kisebb csoport csapatvezetőjeként, az etika és szakmai felelőség ismeretében.
  • Szakmai végzettség: Gépészmérnök

Struktúra

Kötelező
Választható

Évfolyam: 1

Kötelező kreditpontok összege: 60

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 0

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
1 Mérnöki fizika 1 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Mechanika 1 6 30 30 0
1 Grafikus kommunikációk alapjai 6 30 30 0
1 Bevezető a számítástechnikába 6 30 30 0
2 Angol nyelv 6 30 30 0
2 Gépelemek 1 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0
2 Mechanika 2 6 30 30 0
2 Gazdaságtan alapjai 6 30 30 0

Évfolyam: 2

Kötelező kreditpontok összege: 54

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 6

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
3 Gépelemek 2 6 30 30 0
3 Anyagok és hőkezelés 6 30 30 0
3 Mechanika 3 6 30 30 0
3 Gépipari technológiák 1 6 30 15 15
3 Hő és áramlástan 6 30 30 0
4 Gépipari mérések és ellenőrzés 6 30 15 15
4 Gépelemek 3 6 30 30 0
4 Pneumatika és hidraulika 6 30 15 15
4 Gépipari technológiák 2 6 30 30 0
4 Digitális technika 6 30 30 0
4 Mechatronikai elemek 6 30 15 15

Évfolyam: 3

Kötelező kreditpontok összege: 18

Minimálisan szükséges választható kreditpontok összege: 42

Szemeszter Tantárgy Kreditpontszám (ECTS) Előadások Gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Tantárgyak tartalma Tevékenységek hetente
5 Szerszámok és készülékek 6 30 30 0
5 CAD-CAM 6 30 30 0
5 Fűtés és hűtés 6 30 30 0
5 Integrált termékfejlesztés 6 30 30 0
5 Matematika 3 6 30 30 0
5 Energetika alapjai 6 30 30 0
5 Alkalmazott automatizálás 1 6 30 30 0
5 Gyártás és szerelés tervezés 6 30 30 0
5 Robotika 6 30 15 15
6 Német nyelv 4 30 30 0
6 Project 2 30 30 0
6 Szakmai gyakorlat 2 0 0 90
6 Műszaki angol nyelv 4 30 30 0
6 Szakdolgozat 6 0 0 180
6 Számjegyvezérlésű szerszámgépek 6 30 30 0
6 Megújuló energiaforrások 6 30 30 0
6 Komplex rendszerek tervezése 6 30 30 0