Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Elektrotehnika - Elektronika

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ELEKTROTEHNIKA 1 6 45 45 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 MENADŽMENT 4 30 0 0
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 30 0
2 ELEKTROTEHNIKA 2 7 45 45 0
2 FIZIKA 2 6 30 15 15
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 RAČUNARSKA LABORATORIJA 3 0 15 30

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 35

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 25

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 MERENJA ELEKTRO 5 30 15 15
3 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 15
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 NUMERIČKA MATEMATIKA 5 30 15 15
3 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
3 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
3 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
3 SIGNALI I SISTEMI 5 30 15 0
3 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 DIGITALNA ELEKTRONIKA 5 30 0 30
4 DIGITALNA OBRADA SIGNALA 6 30 15 30
4 MARKETING 3 30 0 0
4 ASEMBLERI 3 15 0 15
4 ELEKTRIČNE MAŠINE 1 5 30 15 15
4 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
4 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
4 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 RAČUNARSKE MREŽE 6 30 0 30
4 UPRAVLJAČKA TEHNIKA 5 30 15 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 48

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 12

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 FPGA PROGRAMIRANJE 4 30 0 30
5 ENERGETSKA ELEKTRONIKA 5 30 30 0
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 ROBOTIKA 5 30 0 30
5 TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI 5 30 30 0
5 E-MOBIL APLIKACIJE 4 15 0 30
5 ELEKTRIČNE MAŠINE 2 5 30 15 15
5 MIKROKONTROLERI 4 15 0 30
5 POSLOVNI NEMAČKI JEZIK 6 30 30 0
5 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 30 0 30
6 ELEKTROTEHNIČKI PROJEKAT 2 0 30 0
6 PROJEKTOVANJE UGNJEŽDENIH UREĐAJA 6 30 0 30
6 STRUČNA PRAKSA 3 0 0 45
6 ZAVRŠNI RAD 12 0 0 180
6 INŽENJERSKA MATEMATIKA 4 30 30 0
6 ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME 3 30 0 0
6 ANIMACIJE 5 30 0 30
6 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
6 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0