Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Tehnički komunikacioni menadžment

  • Studijski program Tehnički komunikacioni menadžment predstavlja jedan od postojećih studijskih programa na Visokoj teničkoj školi strukovnih studija u Subotici.
  • Akreditovani program Tehnički komunikacioni menadžment je aktiviran od 2012. godine i realizuje se sa velikim uspehom o čemu govori i broj upisanih i diplomiranih studenata.
  • Uslov za upis na ovaj studijski program je da je učenik završio neku tro ili četvorogodišnju srednju školu i položio je prijemni ispit iz opšte kulture, ili iz matematike, ili iz informatike.
  • Program je odgovor na rastuću tražnju za kadrovima koji su sposobni da primenjuju menadžerska i organizaciona znanja i metode u upravljanju organizacionim sistemima.
  • Program je usmeren ka korišćenju sinergetskih prednosti kombinacije tehničke strane menadžmenta i informacionih sistema i tehnologija. Osnovni cilj je da studenti stiču istraživačke i stručne kompetencije u oblasti menadžmenta i organizacije. Dakle:
    • Osposobljavanje studenata za uključivanje u naučno istraživački rad i rad na projektima;
    • Sticanje znanja iz teorije i prakse menadžmenta i organizacije, kao i stručnih znanja i veština potrebnih za rešavanje problema privrednih i neprivrednih organizacija u cilju podizanja njihove konkurentnosti i kontinuiranog razvoja delatnosti;
  • Program traje šest semestra i omogućuje studentima da tokom jedne godine steknu 60 ESPB, odnosno ukupno 180 ESP bodova. Nakon uspešnog završetka studija studenti stiču zvanje „strukovni inženjer menadžmenta“.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 38

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 22

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 DISKRETNA MATEMATIKA 5 30 30 0
1 ENGLESKI JEZIK 1 5 30 30 0
1 FIZIKA 1 6 30 15 15
1 OSNOVI GRAFIČKIH KOMUNIKACIJA 5 30 0 15
1 OSNOVI RAČUNARSTVA 6 30 15 15
1 OSNOVI ELEKTROTEHNIKE 1 6 30 30 0
1 RAČUNARSKA LABORATORIJA 1 3 0 0 30
2 ENGLESKI JEZIK 2 5 30 30 0
2 OSNOVI EKONOMIJE 6 30 30 0
2 DIGITALNA TEHNIKA 5 30 15 0
2 MATEMATIČKA ANALIZA 6 30 30 0
2 OBJEKTNO ORIJENTISANO PROGRAMIRANJE 7 30 15 30
2 OSNOVI KONSTRUISANJA 6 30 15 15

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 35

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 25

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 TEHNIČKI KOMUNIKACIONI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
3 POSLOVNA ETIKA I KOMUNIKACIJE 6 30 30 0
3 ANALOGNA ELEKTRONIKA 5 30 15 0
3 ARHITEKTURA RAČUNARA 6 30 0 30
3 BAZE PODATAKA 6 30 0 30
3 INTERNET TEHNOLOGIJE 6 30 0 30
3 RAČUNARSKA LABORATORIJA 2 2 0 0 30
4 MARKETING 3 30 0 0
4 MENADŽMENT PROIZVODA 6 30 15 0
4 NEMAČKI JEZIK 5 30 30 0
4 POSLOVNI ENGLESKI JEZIK 6 30 30 0
4 UPRAVLJANJE KVALITETOM 3 30 0 0
4 EKOLOŠKI IZVORI I UREĐAJI 6 60 60 0
4 INTEGRALNI RAZVOJ PROIZVODA 6 60 60 0
4 MULTIMEDIJSKI SISTEMI 5 30 0 30
4 STATISTIKA 3 30 15 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 46

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 14

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 5 30 0 30
5 MENADŽMENT 4 30 0 0
5 POSLOVNI NEMAČKI JEZIK 6 30 30 0
5 TEORIJA ODLUČIVANJA 6 30 30 0
5 E-MOBIL APLIKACIJE 4 15 0 30
5 MEHATRONSKE STRUKTURE 3 45 0 0
5 OBRADA ZVUKA I SLIKE 6 30 15 30
5 VEŠTAČKA INTELIGENCIJA 5 45 0 30
6 ORGANIZACIJA PREDUZEĆA 6 30 30 0
6 PRIMENJENI ELABORAT 6 30 45 0
6 STRUČNA PRAKSA TKM 2 0 0 45
6 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA 5 45 0 15
6 ZAVRŠNI RAD 6 0 120 0
6 ANIMACIJE 5 45 0 30