Visoka tehnička škola strukovnih studija
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Elektrotehnika

  • Opšte kompetencije: Diplomirani studenti su u mogućnosti da reše praktične probleme u oblasti elektrotehničkog inženjerstva. Tokom studija stiču znanja koja im omogućavaju da se odmah nakon završetka studija uključe u rad preduzeća u oblasti elektrotehničkog inženjerstva. Diplomirani studenti su osposobljeni za samostalno postavljanje projektnih zadataka, za projektovanje primenom računara i za primenu stečenih znanja u praksi, u realnim okolnostima.
  • Predmetno specifične kompetencije diplomiranih studenata uključuju sposobnost optimizacije elektrotehničkih sistema, poznavanje i primenu instrumenata i mernih metoda, alata, elektrotehničkih materijala, kao i poznavanje električnih i elektronskih komponenata. Pored navedenih, diplomirani studenti imaju i sposobnost poznavanja kola analogne i digitalne elektronike, realizaciju analogne i digitalne obrade signala, razvoja aplikacija za FPGA kola, mikrokontrolere , PLC uređaje i druge ugnježdene sisteme, kao i projektovanja i testiranja štampanih ploča, odnosno nadzora i programiranja robota i automatskih mašina.
  • Studenti su nakon trogodišnjeg školovanja osposobljeni za razumevanje i rešavanje tehničkih problema iz oblasti elektrotehnike, za timski rad i vođenje manjih projekata uz poznavanje profesionalne odgovornosti i etike na poslu, kao i za optimalno korišćenje ljudskih, materijalnih i energetskih resursa i izvora informacija. Diplomirani studenti imaju sposobnost rada na održavanju, otkrivanju grešaka i servisiranju, rada na kontroli kvaliteta, rada u nabavci i prodaji, kao i rada na polju zaštite na radu, pridržavanju standarda i overe instrumenata.
  • Stručni naziv koji se stiče završetkom studija je: Strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Struktura

Obavezan
Izborni

Školska godina: 1

Broj obaveznih ECTS: 60

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 0

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
1 Elektrotehnika 1 6 30 30 0
1 Inženjerska fizika 1 6 30 30 0
1 Matematika 1 6 45 30 0
1 Osnovi grafičkog komuniciranja 6 30 30 0
1 Uvod u računarstvo 6 30 30 0
2 Algoritmi i strukture podataka 6 30 30 0
2 Digitalna tehnika 6 30 30 0
2 Elektrotehnika 2 6 30 30 0
2 Engleski jezik 6 30 30 0
2 Matematika 2 6 45 30 0

Školska godina: 2

Broj obaveznih ECTS: 54

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 6

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
3 Električna merenja 6 30 15 15
3 Elektronika 1 6 30 15 15
3 Matematika 3 6 30 30 0
3 Objektno orijentisano programiranje 6 30 30 0
3 Prenos podataka i industrijska komunikacija 6 30 30 0
3 Signali i sistemi 6 30 30 0
4 Električne mašine 6 30 30 0
4 Elektronika 2 6 30 30 0
4 Obrada signala 6 30 30 0
4 Grafičko programiranje 6 30 15 15
4 Mehatronski elementi 6 30 15 15
4 Osnovi ekonomije 6 30 30 0
4 Upravljačka tehnika 6 30 30 0

Školska godina: 3

Broj obaveznih ECTS: 42

Minimalno potreban broj izbornih ECTS: 18

Semestar Naziv Predmeta Broj kredita (ECTS) Broj časova predavanja Broj časova aud vežbi Broj časova lab vežbi Sadržaj predmeta Aktivnosti po nedeljama
5 Elektronika 3 6 30 15 15
5 Industrijska merenja i prikupljanje podataka 6 30 30 0
5 Mikrokontroleri 6 30 30 0
5 Inteligentni upravljački sistemi 6 30 30 0
5 Primenjena automatizacija 1 6 30 30 0
5 Projektni engleski 6 30 30 0
5 Robotika 6 30 15 15
6 Električni pogoni 6 30 30 0
6 Nemački jezik 4 30 30 0
6 Projekat 2 30 30 0
6 Stručna praksa 2 0 0 90
6 Tehnički engleski jezik 4 30 30 0
6 Završni rad 6 0 0 180
6 Ugnježdeni sistemi 6 30 30 0
6 Veštačka inteligencija 6 30 15 15