Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

34. OTDK manifestacija za sekciju Tehničkih nauka

Početkom aprila održana je 34. OTDK manifestacija za sekciju Tehničkih nauka. Na događaju su učestvovali naši nastavnici i studenti. Više detalja na: http://otdk34muszaki.bme.hu/Hirek