Visoka tehnička škola strukovnih studija Subotica
Szabadkai Műszaki Szakfőiskola
Subotica Tech - College of Applied Sciences

Pozovite nas +38124/655-201

Agile Workshop u našoj Školi

U ponedeljak 9 decembra od 09:00 - 15:00 časova kompanije CAS Software iz Segedina će održati Workshop na temu agilnog razvoja. Predavači: Varga-Dudás Attila i Baka Endre.

Dodatne informacije: pinter.robert@vts.su.ac.rs